КОМИШАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

м. Херсона

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

смт.  Комишани

від  12.11.2019  року                                                                      №проект   

 

Про підсумки роботи зі зверненнями

громадян, що надійшли до виконкому 

селищної  ради за 9 місяців 2019 року

 

            Заслухавши інформацію про роботу зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому селищної ради за 9 місяців 2019 року, виконавчий комітет селищної ради встановив, що звернення громадян розглядались селищним головою, заступником селищного голови, секретарем ради та виконкому, спеціалістами апарату виконкому відповідно вимог Закону України "Про звернення громадян", в межах делегованих повноважень та спрямована на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року             № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

           За 9 місяців 2019 року до виконкому надійшло 427 звернень,  що на 23 звернення  більше ніж за 9 місяців 2018 року.

          За 9 місяців 2019 року на особистому прийомі селищного голови, його заступника, секретаря ради та виконкому, спеціалістів виконкому  зареєстровано 427 звернення.

          Як свідчить аналіз, кількість колективних звернень – 14, в порівнянні з 2018 роком кількість була на тому ж рівні.  Основні питання, які порушують дописувачі у колективних зверненнях – це питання соціального захисту населення, аграрної політики, комунально-дорожнього господарства та благоустрою селища.

          У своїх зверненнях дописувачі порушили 427 питання. У порівнянні з                    з аналогічним періодом 2018 року спостерігається суттєве збільшення кількості звернень стосовно: соціального захисту  – 165 (+33), праці і заробітної плати – 4 (+3), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян – 3 (+2), сімя , діти, молодь, тендерна рівність, фізична культура і спорт – 4 (+1), діяльність органів місцевого самоврядування – 6 (+2), інше – 7 (+4). Зменшилася кількість звернень з питань: аграрної політики і земельних відносин – 181 (-2), комунального господарства – 50 (-55), житлової політики –  7 (-1). Згідно чинного законодавства та в межах своїх повноважень, виконком розглядає всі звернення громадян, вчасно надає відповіді заявникам.

          Стан розгляду звернень громадян за 9 місяців 2019 року відображено у аналітичній довідці звернень громадян, що надійшли до виконавчого комітету Комишанської селищної ради за 9 місяців 2019 року (додається ).

           Виходячи з вище викладеного, керуючись ст. 40 Конституції України, Закону України "Про звернення громадян", виконком селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

  1. Аналітичну довідку про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до виконавчого комітету селищної  ради за 9 місяців 2019 року взяти до відома (додається).
  2. Визначити, що протягом звітного періоду діяльність виконкому спрямовувалася на безумовне виконання Закону України "Про звернення громадян" та розпоряджень інших центральних органів виконавчої влади, а також на якісний та неупереджений розгляд звернень громадян та вважати цю роботу задовільною.
  3. Виконавчий комітет рекомендує посадовим особам місцевого самоврядування надалі неухильно дотримуватися порядку розгляду звернень громадян згідно Закону України "Про звернення громадян" для чого:

3.1.  Посилити персональну відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування  за належну організацію роботи із зверненнями громадян та  рівень виконавчої дисципліни щодо належної організації та суворого дотримання терміну розгляду звернень:

          - кожен факт невирішених у зверненні громадянина обґрунтованих питань, що призвело до повторного звернення чи звернення до органу вищого рівня повинен глибоко аналізуватися і, в разі виявлення ознак тяганини, формалізму та бюрократизму, мати наслідком притягнення відповідних осіб до встановленої законом відповідальності.

                                                                               Термін – постійно.

 

3.2. Забезпечити безперебійний та регулярний особистий прийом громадян посадовими  особами місцевого самоврядування , неухильне дотримання затверджених графіків.

                                                                                           Термін – згідно графіку.

  1. Секретарю ради та виконкому :

4.1. Посилити контроль за своєчасним і об’єктивним розглядом звернень громадян.

4.2. Забезпечити організацію особистого прийому громадян головою та посадовими особами виконкому.

                                                                                          Термін – згідно графіку.

 

4.3. Забезпечити щоквартально аналіз та узагальнення звернень громадян для виявлення причин, що їх породжують.

 

                                                          Термін – до 5 числа місяця наступного за  звітним кварталом.

 

  1. Рішення виконкому від 13.08.2019 року №100 "Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому селищної  ради за І півріччя 2019 року" зняти з контролю, як виконане. Розглянути на засіданні виконкому в лютому 2020 року рішення "Про підсумки роботи зі зверненнями громадян, що надійшли до виконкому  селищної  ради протягом 2019 року" .

                                                                   

     Відповідальний –  секретар ради та виконкому,

                                                                                             спеціаліст ІІ категорії з  питань роботи виконкому

 

  1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника селищного голови Кабанова Р.М., секретаря ради та виконкому Чехун Н.О

 

 

Селищний голова                                                          Олександр ФАТЄЄВ

 

Аналітична довідка

про підсумки роботи зі зверненнями  громадян,

що надійшли до виконавчого комітету

Комишанської селищної ради за 9 місяців 2019 року

 

          У виконавчому комітеті селищної ради  робота зі зверненнями громадян ведеться  відповідно вимог Закону України "Про звернення громадян", в межах делегованих повноважень та спрямована на виконання Указу Президента України від 07.02.2008 року № 109/2008 "Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення  до органів державної влади та органів місцевого самоврядування".

          До виконкому селищної ради за 9 місяців 2019 року офіційно надійшло надійшло 427 звернення від громадян, що на 23 звернення  більше ніж за 9 місяців 2018 року,  в тому числі через органи влади – 3 звернення, через уповноважену особу – 5 звернення, на особистому прийомі  надійшло 419  звернень.

          До виконкому надходять звернення громадян з інших органів виконавчої влади:

                                                                 

 

9 місяців

2018 року

 

9 місяців

2019 року

 

Херсонський міськвиконком 

 

2

3

Комсомольський райвиконком

 

0

0

Урядова телефонна "гаряча лінія"

 

3

3

  

Адміністрація Президента

 

0

 

0

 

Безпосередньо від громадян 

                                                              

 

399

 

421

Всього:                                            

 

404

427

         Згідно рішення виконкому від 11.12.2018 року № 133 «Про план роботи виконавчого комітету селищної ради на 2019 рік» затверджено графік прийому громадян з особистих питань керівництвом виконкому.  За  9 місяців 2019 року на особистому прийомі селищного голови, його заступника, секретаря ради та виконкому, спеціалістів виконкому зареєстровано 427 (+23) звернення. Первинних надійшло 426 (+22) звернень, повторних – 1 (+1), дублетних,  неодноразових та масових звернень не надходило. 

           В основному у зверненнях порушувались питання житлового характеру, соціального захисту (надання одноразової грошової допомоги), земельного характеру, комунального господарства, заробітної плати. Переважна більшість громадян, що звернулись до виконкому селищної ради – це мешканці смт. Комишани, сел. Приозерне,  сел. Зимівник (Куйбишеве),                   м. Херсона.

         За видами: пропозиції (зауваження) – не надходили, заяви (клопотання) надійшли у кількості  414 (+36), скарги надійшли у кількості  13 (-13).  

         За статтю авторів звернень: від чоловіків надійшло 152 (-10) звернень, а від жінок – 247 (+5).

         За суб’єктом надходження звернень:  індивідуальні – 419 (+119) звернення, колективні  –14 (-),  анонімні – не надходили (звернення не підлягає розгляду відповідно до ст.ст. 8 і 17 ЗУ "Про звернення громадян").

         За типом надійшло 427 звернень.

         За категоріями авторів звернень надійшло від: дітей війни – 4 (+2),  учасників бойових дій – 1 (+1), інвалідів  І групи –4 (+2), інвалідів  ІІ групи – 19 (+15),  інвалідів  ІІІ групи – 12 (-9), дітей з інвалідністю – 1 (+1), матерів – героїнь – 1 (+1), багатодітних сімей – 8(+5). Від  учасників війни, ветеранів праці, інвалідів війни, інвалідів ВВВ, дітей, одинокої матері, Героїв України, осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи, учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС  –  звернень не надходило.

         - за соціальним станом авторів звернень надійшло звернень  від:  пенсіонерів – 154 (-9), робітників –31 (-), працівників бюджетної сфери – 49 (+4), державних службовців – 4 (+3), військовослужбовців – 3 (-), підприємців – 13 (-6), безробітних – 95 (+8), учнів та студентів -4 (+2), служителів релігійної організації – 2 (+2), інших – 72 (+19). Від селян, осіб, що позбавлені волі, осіб, воля яких обмежена – звернень не надходило.

         Основні питання, які порушують дописувачі у зверненнях: аграрної політики і земельних відносин – 181 (-2), соціального захисту  – 165 (+33), праці і заробітної плати – 4 (+3), комунального господарства – 50 (-55), житлової політики –  7 (-1), забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку, реалізація прав і свобод громадян – 3 (+2), сімя , діти, молодь, тендерна рівність, фізична культура і спорт – 4 (+1), діяльність органів місцевого самоврядування – 6 (+2), інше – 7 (+4).

           Значна кількість цих видів звернень  пов’язана, насамперед, з наданням дозволу на розробку проектів землеустрою, внесенням змін до рішень селищної ради, наданням дозволу на розробку детального плану, наданням матеріальної допомоги, згідно селищної Програми «Соціальний захист», затверджень проектів землеустрою, також порушувались питання комунального характеру.

          Проведено масові заходи для ветеранів у дні: День вшанування  учасників бойових дій на території інших держав (виведення  військ із Афганістану - 15 лютого),   День визволення   м. Херсона   від фашистських  загарбників (13 березня), День Перемоги (9 Травня) (для поздоровлення  ветеранів було придбано продуктові набори, організовувались зустрічі ветеранів війни та праці з учнями школи № 26), День жалоби  (22 червня).

         У квітні  місяці, було проведено акцію «Молодь за чисте довкілля» за участю школярів ЗОШ № 26 м. Херсона, учнів СПТУ-6 сел. Приозерне, депутатів селищної ради, працівників апарату  виконкому селищної ради, директорів БК. 1 червня провели ігрову програму для дітей з нагоди «Дня захисту дітей». 18 серпня провели святкові заходи  в сел. Зимівник (Куйбишеве) до свята Дня селища. 24 серпня провели святкові заходи в     сел. Приозерне з нагоди святкування «Дня селища Приозерне» та Дня Незалежності України. 25 серпня провели святкові заходи в  сел. Геологів з нагоди святкування Дня селища. 20-21 вересня   проведено святкові заходи з нагоди святкування  «Дня селища Комишани».                   

         Розпорядженням селищного голови призначено відповідальних працівників  апарату виконкому здійснювати постійний контроль за станом благоустрою території та затверджено графік  проведення рейдів по контролю за станом благоустрою, дотриманню законності та правопорядку на території Комишанської селищної ради.  Щовівторка  заслуховується стан справ з благоустрою території  на нарадах при селищному голові. Працівники виконкому за участю голів квартальних комітетів, дільничного інспектора, депутатів селищної ради проводять рейди по благоустрою.

         Рішенням виконавчого комітету від 11.06.2019 року №79 уповноважено посадових осіб виконавчого комітету  селищної ради складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення. Щоп’ятниці на засіданні адміністративної комісії при виконавчому комітеті селищної ради   розглядаються протоколи про адміністративні правопорушення  за участю правопорушників.  

           Згідно діючого законодавства та в межах своїх повноважень виконком селищної ради розглядав всі звернення громадян, в основному, вчасно надавав відповіді заявникам. Причини надходження звернень до виконкому селищної ради аналізуються, стан справ з розгляду звернень регулярно заслуховується на апаратних нарадах  при селищному голові щотижнево та на Днях контролю щомісячно, на засіданнях виконкому-щоквартально. 

            Спеціалісти апарату виконкому, депутати ради,  члени виконкому, голови квартальних комітетів проводять серед населення роз’яснювальну роботу з питань: дотримання законності та правопорядку, налагодження добросусідських стосунків між громадянами, утримання власних садиб та присадибних ділянок, прилеглих територій вулиць до домоволодінь в належному санітарному стані, недопущення утворення несанкціонованих сміттєзвалищ (правила благоустрою, затверджені рішенням ХІ сесії селищної ради V скликання від 18.04.2007 року № 138).

 

Спеціаліст ІІ категорії з питань

роботи виконкому                                                                            А.В. Фоміна

 

ДАНІ

про звернення громадян, що надійшли до виконавчого комітету Комишанської селищної ради

за 9 місяців 2019 року у порівнянні аналогічним періодом 2018 року

 

№ з/п

Найменування органів виконавчої влади та місцевого самоврядування

Кількість усіх звернень

Кількість звернень, що надійшли поштою

(п.1.1) *

Кількість звернень на особистому прийомі

(п.1.2)

Результати розгляду звернень:

вирішено позитивно

п. 9.1

відмовлено

у задоволенні

п. 9.2

дано роз’яснення

п. 9.3

інше

п. 9.4 – 9.6

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1.

Комишанська селищна рада

404

427

3

8

401

419

274

282

2

13

101

112

20

20

                                                                        +23                              +5                          +18                              +8                                                                                                                                   +11                     +11                       -

 

 

* указані пункти Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 858 від 24 вересня 2008 року

 

 

з/п

Кількість звернень, з них:

повторних

(п.2.2)

колективних

(п.5.2)

від учасників та інвалідів війни,

учасників бойових дій

(п. 7.1, 7.3, 7.4, 7.5)

 

від інвалідів

І,ІІ,ІІІ групи

 

(п.7.7, 7.8, 7.9)

від ветеранів

праці

(п.7.6)

від

дітей війни

(п.7.2)

від членів багатодітних сімей, одиноких матерів, матерів-героїнь

(п.7.11 ,7.12, 7.13)

від учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС

та осіб, що потерпіли від Чорнобильської катастрофи

(п.7.14, 7.15)

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

1.

-

1

14

14

2

4

27

35

3

-

1

4

3

9

2

-

                       +1                          -                          +2                            +8                                 -3                                 +3                                 + 6                                             -2

 

 

з/п

Кількість питань, порушених у зверненнях громадян

у тому числі питання:

аграрної

політики і

земельних

відносин

 

транспорту

і зв’язку

фінансової,

податкової,

митної

політики

соціального захисту

праці

і заробітної

плати

охорони

здоров’я    

комунального

господарства

житлової

політики

екології та

природних

ресурсів

забезпечення

дотримання законності

та охорони правопорядку

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

48

49

50

51

52

53

1.

404

427

183

181

-

-

-

-

132

165

1

4

-

-

105

50

6

7

-

-

1

3

                                                   

                       +23                    +2                       -                        -                         +33                  +3                    -                         +55                     +1                       -                         +2

 

№ з/п

                                                                                                                                           у тому числі питання:                

Штатна чисельність відділу роботи  зі зверненнями громадян

сім'ї, дітей, молоді, гендерної

рівності, фізичної культури

і спорту

освіти, наукової, науково-технічної,

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

діяльності об’єднань громадян, релігії та міжконфесійних відносин

діяльності центральних органів виконавчої влади

діяльності місцевих

органів виконавчої влади

діяльності органів місцевого

самоврядування

державного будівництва, адміністративно-територіального устрою

інші

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

2018

 

2019

 

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

1

3

4

-

-

-

-

-

-

-

-

4

6

-

-

3

7

1

1

                                         

                       +1                             -                                -                               -                           -                               +2                                -                               +4                         

 

 

Спеціаліст ІІ категорії з                                                                                         _______________                             Фоміна А.В.

  Питань роботи виконкому                                                                                               (підпис)