КОМИШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. Херсона

___ сесія селищної ради  VII скликання

РІШЕННЯ

смт. Комишани

 

від                          року                                                                             №

 Про   внесення змін до селищного бюджету

 на 2020 рік, затвердженого рішенням селищної ради

 від 20.12.2019 року  № 605 « Про селищний бюджет на 2020 рік ».

 

 

             Керуючись , частинами 1 статті 78 Бюджетного кодексу України, пунктом 23 частини першої статті 26, частиною другою статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

  1. Внести зміни до селищного бюджету затвердженого рішенням селищної ради від 20.12.2019 року № 605 « Про селищний бюджет на 2020 рік ».

    

  • Збільшити обсяг дохідної частини селищного бюджету. (додаток 1).
  • Збільшити обсяг видаткової частини селищного бюджету. (додаток3).
  • Розподілити та перерозподілити бюджетні призначення (додаток 2-5)

 

 

  1. Головному бухгалтеру Литвиненко Ж.Є. внести зміни до селищного бюджету.

 

3.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності,регулярної політики, з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Макусинську С.А.).

 

Селищний голова                                                                            Олександр ФАТЄЄВ

 

    Додаток № 1
до рішення селищної ради від     .2020 р №
Зміни до доходів селищного бюджету на 2020 рік  
          грн.
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 1 055 600,0 1 055 600,0    
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2 000,0 2 000,0    
13030000 Рентна плата за користування надрами  2 000,0 2 000,0    
13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення  2 000,0 2 000,0    
14000000 Внутрішні  податки на товари  та послуги 290 000,0 290 000,0    
14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів ( продукції) 70 000,0 70 000,0    
14021900 Пальне 70 000,0 70 000,0    
14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів ( продукції) 220 000,0 220 000,0    
14031900 Пальне 220 000,0 220 000,0    
180000000 Місцеві податки 765 600,0 765 600,0    
18010000 Податок на майно 440 400,0 440 400,0    
18010100 Податок на нерухоме майно ,відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами,які є власниками обєктів житлової нерухомості 400,0 400,0    
18010400 Податок на нерухоме майно ,відміне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами,які є власниками обєктів нежитлової нерухомості 270 000,0 270 000,0    
18010600 Орендна плата  з юридичних осіб 120 000,0 120 000,0    
18010700 Земельний податок з фізичних осіб  50 000,0 50 000,0    
18050000 Єдиний податок  325 200,0 325 200,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 325 200,0 325 200,0    
20000000 Неподаткові надходження 114 400,0 114 400,0    
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 20 000,0 20 000,0    
21080000 Інші шадходження 20 000,0 20 000,0    
21081500 Адміністративні штрафи та інші санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютонових виробів 20 000,0 20 000,0    
24000000 Інші неподаткові надходження 94 400,0 94 400,0    
24060000 Інші надходження 94 400,0 94 400,0    
24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок 94400 94400    
  Всього доходів 1 170 000,0 1 170 000,0    
  Сеекретар ради та виконкому     Н.О.Чехун

 

 

 

      Додаток 2                
      до рішення селищної  ради              
      від                  року  №              
Зміни до додатку  "Фінансування селищного бюджету на 2020 рік"            
21201403000                      
(код бюджету)         (грн)            
Код Найменування згідно з Класифікацією фінансування бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд            
усього у тому числі бюджет розвитку            
           
1 2 3 4 5 6            
Фінансування за типом кредитора            
200000 Внутрішнє фінансування 0,00 -1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00            
208000 Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджетів 0,00 -1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00            
208400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00            
X Загальне фінансування 0,00 -1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00            
Фінансування за типом боргового зобов’язання            
600000 Фінансування за активними операціями 0,00 -1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00            
602000 Зміни обсягів бюджетних коштів 0,00 -1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00            
602400 Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) 0,00 -1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00            
X Загальне фінансування 0,00 -1 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00            
                       
                       
  Секретар ради та виконкому                                                                                                                      Н.О.Чехун

 

Селище Комишани                     Додаток 3      
                        до рішення селищної  ради    
                        від       .2020 року №     
                               
 
Зміни до додатку "Розподіл видатків селищного бюджету на 2020 рік"
21201403000                              
(код бюджету)                           грн.  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету/ відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
усього видатки споживання з них видатки розвитку усього у тому числі бюджет розвитку видатки споживання з них видатки розвитку
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
200000     Виконавчий комітет Комишанської селищної ради 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170 000,00
210000     Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи) 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170 000,00
210150 0150 0111 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00
213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики -50 000,00 -50 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -50 000,00
216030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 233 000,00 233 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 233 000,00
217330 7330 0443 Будівництво1 інших об`єктів комунальної власності 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00
218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха -23 000,00 -23 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -23 000,00
X X X УСЬОГО 170 000,00 170 000,00 0,00 0,00 0,00 1 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 170 000,00
                               
  Секрктар ради та виконкому           Н.О. Чехун              
                               
                               
                               
                Додаток 4
                до рішення селищної ради 
                від         .2020  №
Зміни до додатку  "Розподіл коштів бюджету розвитку за об'єктами у 2020 році"  
21201403000                  
(код бюджету)               грн.  
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів Найменування об'єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Загальна тривалість  будівництва (рік початку і завершення) Загальна вартість будівництва, гривень Рівень виконання робіт на початок бюджетного періоду, % Обсяг видатків бюджету розвитку, які спрямовуються на будівництво об'єкта у бюджетному періоді гривень Рівень готовності об'єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0200000     Виконавчий комітет Комишанської селищної ради      1000 000,00   1000 000,00  
0210000     Виконавчий комітет Комишанської селищної ради      1000 000,00   1000 000,00  
0217330 7330 0443 Будівництво¹ інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Реконструкція об'єкту благоустрою з обслуговування громадського центру поліфункціонального призначення ділянки №1 кадастровий №6510166400:02:001:06 71, смт. Комишани, м. Херсон 2020 1 000 000,00   1 000 000,00 100%
Х Х Х УСЬОГО Х Х 1000 000,00 Х 1000 000,00  Х

 

              Додаток № 6
до рішення селищної ради від .2020 р № 
Зміни до додатку "Розподіл витрат селищногобюджету на реалізацію місцевих програм у 2020 році"
21201403000                  
(код бюджету)                 грн.
Код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів Код Функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів
Найменування місцевої  програми Дата та номер документа, яким затверджено місцеву регіональну програму Усього Загальний фонд Спеціальній фонд
Усього У тому числі бюджет
розвитку
0200000     Виконавчий комітет Комишанської селищної ради     1 160 000,00  160 000,0    
0210000     Виконавчий комітет Комишанської селищної ради     1 160 000,00  160 000,0    
0213133 3133 1040 Інші заходи та заклади молодіжної політики Селищна програма " Молодь"  на 2020 рік Рішення зі змінами від 20.12.2019р.№ 591 -50 000,00  -50 000,0    
0216030 6030 0620 Організація благоустрію населених пунктів Селищна програма " Благоустрій населених пунктів Комишанської селищної ради на 2020 рік" Рішення зі змінами від 20.12.2019р.№ 596 233 000,00  233 000,0    
0217330 7330 0443 Будівництво1  інших об'єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної власності Селищна програма "Соціально-економічного розвитку території селищної ради на 2020 рік" Рішення зі змінами від 20.12.2019р.№ 604 1 000 000,00    1 000 000,0 1 000 000,0
0218110 8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха Селищна програма захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характери на території Комишанської селищної ради на 2017-2020 роки та ліквідації їх  наслідків. Рішення зі змінами від 20.12.2019р. № 599 -23 000,00  -23 000,0    
      Усього      1 160 000,00  160 000,0 1000000,00 1 000 000,0
                   
Секретар ради та виконкому                                                                                                                                                                                                                                   Н.О.Чехун