Герб України

КОМИШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
Комсомольського району
м. Херсона

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

смт. Комишани

від 11.08.2011 року № 112

 

 

Про організацію роботи із забезпечення виконавчим комітетом Комишанської селищної ради доступу до публічної інформації у відповідності до вимог чинного законодавства.

З метою організації виконання  Закону України «Про доступ до публічної інформації», беручи до уваги   Указ Президента України від 05 травня 2011 року № 547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», прагнучи до прозорості і відкритості в діяльності селищної ради та її виконавчого комітету, керуючись частиною  першою статті 52 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет селищної ради

В И Р І Ш И В:

1. Встановити, що виконавчий комітет Комишанської селищної ради:

     1.1. Є розпорядником інформації, отриманої або створеної у процесі здійснення виконавчим комітетом селищної ради власних повноважень.

     1.2. Не є розпорядником інформації за наступними запитами:

           - на інформацію щодо центральних або інших місцевих органів виконавчої влади;

           - на інформацію, що може бути отримана шляхом узагальнення, аналітичної обробки даних або потребує створення в інший спосіб.

2. Визначити секретаря ради та виконкому, спеціаліста ІІ категорії з питань роботи виконкому  спеціальними виконавцями з питань запитів на інформацію, що надходять до виконавчого комітету селищної ради, відповідно до пункту 5 статті 14 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - Закон).

3. Затвердити згідно з додатками 1,2:

           - Порядок подання запитів на інформацію до виконавчого комітету Комишанської селищної ради;

           - форму запиту на інформацію (зі стислою інструкцією щодо процедури подання такого запиту та отримання інформації).

4. Секретарю ради та виконкому Чехун Н.О.:

    4.1. Запровадити облік запитів на інформацію та надавати консультації під час оформлення запиту.

    4.2. Створити умови для подання письмових запитів громадянами з обмеженими можливостями відповідно до частини 7 статті 19 Закону.

    4.3. До 01.10.2011 року  головному бухгалтеру Чехун І.А. вивчити питання щодо відкриття сайту Комишанської селищної ради на якому будуть розміщуватися проекти рішень, що підлягають оприлюдненню, а також інформацію про діяльність виконавчого комітету селищної ради.

5.  Забезпечувати розміщення на сайті Комишанської селищної ради актів органу місцевого самоврядування, нормативно правових актів, що підлягають оприлюдненню, відповідно до частини 2 статті 15 Закону.

6. Забезпечувати оприлюднення на офіційному сайті Комишанської селищної ради проектів нормативних актів Комишанської селищної ради та її виконавчого комітету, що підлягають обговоренню, відповідно до частини 3 статті 15 Закону, а  також систематичне оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність виконавчого комітету Комишанської селищної ради.

7. Спеціалісту ІІ категорії з питань роботи виконкому Івановій О.М. здійснювати контроль за дотриманням строків надання відповідей на запити про інформацію.

8. Спеціалісту І категорії, економісту Макусинській С.А., надати селищному голові пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат для задоволення запитів на інформацію ( копіювання та друк) у межах граничних норм, установлених Кабінетом Міністрів України.

9. Селищному голові, заступнику селищного голови, секретарю ради та виконкому:

    9.1. Під персональну відповідальність забезпечити неухильне виконання підпорядкованими працівниками виконкому Закону України «Про доступ до публічної інформації».

    9.2. Забезпечувати своєчасне надання секретарю ради та виконкому проектів рішень, що підлягають оприлюдненню, а також оновленої інформації про діяльність виконавчого комітету Комишанської селищної ради.

Селищний голова О.Б.Фатєєв
Секретар ради та виконкому Н.О.Чехун