Додаток 1
до рішення виконкому
від 11.08.2011 року № 112

ПОРЯДОК
подання запитів на інформацію до виконавчого комітету Комишанської селищної ради

1. Відповідно до частини 1 статті 12 Закону «Про доступ до публічної інформації» (далі –Закон), запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або за телефоном відповідно до частини 3 статті 19 Закону.

2. Запит на інформацію подається у довільній формі (частина 4 статті 19 Закону).

3. Запит на інформацію відповідно до частини 5 статті 19 Закону повинен містити:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

- підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

4. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає розпорядник інформації або яка розміщується на офіційному сайті Комишанської селищної ради ( частина 6 статті 19 Закону).

5. Запит на інформацію може бути подано особисто до виконавчого комітету Комишанської селищної  ради або посадовим особам, котрі організують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час, згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку (частина 5 статті 14 Закону).

6. Під час подання запиту на інформацію запитувач зазначає зручну для нього форму отримання інформації.

7. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює   визначена наказом керівника відповідного виконавчого комітету посадова особа, котра організує в установленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, із зазначенням прізвища, імені, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала ( частина 7 статті 19 Закону).

8. На вимогу запитувача, на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа, дата надходження та вхідний номер запиту. Така копія повертається запитувачу.