ФОРМА Додаток 2
до рішення виконкому
від 11.08.2011 року № 112

                                                                             

Запит на інформацію(прізвище, ім’я , по батькові – для фізичних осіб;  найменування організації, прізвище, ім’я, по батькові представника організації – для юридичних осіб та об’єднань громадян, що не мають статусу  юридичної особи)

 
(поштова адреса або електронна адреса, контактний телефон)

 

 

 

Прошу відповідно до Закону України  «Про доступ до публічної інформації»


 


 


(загальний опис інформації або вид, назва, реквізити чи зміст документа)

 

Запитувану інформацію прошу  надати у визначений Законом строк
(необхідне зазначити):

на поштову адресу


 


(поштовий індекс, область, район,населений пункт, вулиця , будинок, квартира)

 

на електронну адресу
телефаксом
за телефоном

 

 


 
(дата)     (підпис)