Примітки

 

1. Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні

 


                                              (найменування розпорядника інформації)

 

розміщена на веб-сайті ______________________________________________.
                                     (адреса офіційного веб-сайту розпорядника інформації)

 

2. Запит може бути поданий:

на поштову адресу ____________________________________________;

                                                 (поштова адреса розпорядника інформації)

на електронну адресу __________________________________________;
                                                      (електронна адреса розпорядника інформації)

телефаксом __________________________________________________;

                                               (номер телефаксу розпорядника інформації)

за телефоном _________________________________________________.

                                          (номер телефону розпорядника інформації)

 

3. Запит може бути поданий особисто до виконавчого комітету Комишанської селищної ради або посадовим особам, котрі організують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою володіє розпорядник інформації, в робочий час, згідно з Правилами внутрішнього трудового розпорядку або поштою, факсом, телефоном, електронною поштою, за номерами, зазначеними на офіційному сайті Комишанської селищної ради, в рубриці «Доступ до публічної інформації» (частина 3               статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі – Закон).

4. У запиті необхідно зазначити спосіб отримання інформації.

5. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем відповідно до статті 20 Закону.

6. Інформація на запит надається безоплатно ( частина 1 статті 21 Закону).

7. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п'яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється запитувач із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов'язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат( частини 2,3 статті 21 Закону).

8. Відповідно до статті 22 Закону, в задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

8.1. Розпорядник інформації не володіє і не зобов'язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит.

8.2. Інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом.

8.3. Запитувач не оплатив фактичні витрати, пов'язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 7 цих приміток.

8.4. Не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п'ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено:

- прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв'язку (якщо такий є);

- загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);

-  підпис і дату (за умови подання письмового запиту).