ШАНОВНІ СІЛЬГОСПТОВАРОВИРОБНИКИ ТА ПАСІЧНИКИ!

З метою запобігання випадкам отруєння бджіл, відповідно до ст. 30 та 37 Закону України «Про бджільництво», п.7 «Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл» фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов’язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких розташовані на відстані до 10 км від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату. Обробка сільськогосподарських культур проводиться у період відсутності льоту бджіл у ранкові або вечірні години. Не допускається обробка квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.

Також, під час цвітіння медоносних рослин сільгоспвиробники повинні повідомляти селищну раду про обробку посівів пестицидами для запобігання загибелі бджіл.

Власники пасік обов’язково повинні зареєструватися в селищній раді, на території якої вони знаходяться, своєчасно інформувати селищну раду та сусідні господарства про місця перебування своїх пасік на стаціонарі та при переїздах.

 

 

 

 

Детальний план території земельної ділянки орієнтовної площею 4,0 га , розташованої за межами населених пунктів на території Комишанської селищної ради Корабельного району м.Херсон, для будівництва сонячної електростанції.

 

Замовник СЕО
Замовником проекту є: Комишанська селищна рада, співзамовник ТОВ «Херсон Солар Енерджи».Підстава розроблення: ХОДА розпорядження голови обласної державної адміністрації від 09.04.2019р № 259.
Вид та основні цілі ДДПДетальний план території планується розробити з метою:
Визначити площу, розміри земельної ділянки під будівництво сонячної електростанції до 10мВ.,
Ділянка розташована поряд з ділянкою кадастровий номер 6510166400:06:001:03:09.
Ділянка вільна від забудови та обтяжень.
- уточнення планувальної структури і функціонального призначення території, просторової композиції, параметрів забудови та ландшафтної організації;
- формування принципів планувальної організації забудови;
- встановлення ліній регулювання забудови;
- виявлення та уточнення територіальних ресурсів для всіх видів функціонального використання території;
- визначення всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами;
- визначення параметрів забудови земельної ділянки;
- визначення містобудівних умов та обмежень;
- обґрунтування та визначення цільового призначення ділянки.
- забезпечення комплексності забудови території;
- визначення напрямів, черговості та обсягів подальшої діяльності .
- попереднього проведення інженерної підготовки та інженерного забезпечення території;
—   розроблення містобудівних заходів щодо охорони довкілля та раціонального використання
природних ресурсів;
— розроблення заходів щодо пожежної та техногенної безпеки.

При розробленні проекту детального плану враховується генеральний план обласної планіровки Херсонської області.
Врахована схема планування території Херсонської області, стратегії та програми економічного, демографічного, екологічного, соціального розвитку відповідної території, програми розвитку інженерно-транспортної інфраструктури, охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження нерухомих об'єктів культурної спадщини, чинна містобудівна документація на місцевому рівні та проектна документація, інформація містобудівного, земельного та інших кадастрів, заяви щодо забудови та іншого використання території.
Умови для реалізації видів діяльності та об'єктів, які матимуть значний вплив на довкілля, визначаються Схемою планування території відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Згідно зі ст.24 регулюється вибір, надання земельних ділянок та зміна функціонального призначення територій. Також на підставі детального плану територій, які згідно зі ст. 19, зокрема, визначають:
функціональне призначення, режим та параметри забудови однієї чи декількох земельних ділянок, розподіл територій згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами;
містобудівні умови та обмеження;
доцільність, обсяги, послідовність забудови;
черговість та обсяги інженерної підготовки території;
систему інженерних мереж;
порядок організації транспортного і пішохідного руху;
порядок комплексного благоустрою та озеленення, потребу у формуванні екомережі;
Для об'єктів господарської діяльності важливим є визначення класу небезпеки та встановлення розміру санітарно-захисної зони.

Визначення обсягу СЕО
Обсяг стратегічної екологічної оцінки визначається переліком основних екологічних проблем наявних в розробці «Детальний план території земельної ділянки орієнтовної площею 4,0 га , розташованої за межами населених пунктів на території Комишанської селищної ради Корабельного району м.Херсон, для будівництва сонячної електростанції.»
Визначення основних екологічних проблем
Основними екологічними проблемами є: 
1. Атмосферне повітря — забруднення атмосферного повітря автотранспортом, та викиди при будівництві;
2.Водні ресурси: не впливає, так як відсутнє водозабезпечення та водовідведення об’єкту проектування.
3.  Поводження з відходами:
— будівельні відходи вивозяться згідно договору на вивіз будівельних відходів на сміттєзвалище, організацією , котра має на це дозвіл.
В процесі експлуатації відходи відсутні.

Цілі охорони довкілля

При визначені сфер охоплення СЕО, основних екологічних проблем, цілей охорони довкілля, у тому числі здоров'я населення, що мають відношення до проекту детального плану ,були розглянуті стратегічні цілі та завдання щодо виявлених проблем в інших актах законодавства, а саме: Комплексна програма охорони довкілля Херсонської області на 2018 - 2020 роки, Програма поводження з твердими побутовими відходами в Херсонській області на період до 2020 року, місцеві програми (за наявності).
 
Перелік та обсяг інформації

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:
доповіді про стан довкілля;
статистичну інформацію;
лабораторні дослідження стану довкілля;
дані моніторингу стану довкілля;
—  оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля;
— пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.
Розгляд ймовірних екологічних наслідків
Серед основних факторів впливу, пов'язаних із розробкою проекту детального плану, наступні:
—  зменшення викидів забруднюючих речовин у повітрі ;
Впорядкування території
• Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детальний план території земельної ділянки орієнтовної площею 4,0 га , розташованої за межами населених пунктів на території Комишанської селищної ради Корабельного району м.Херсон, для будівництва сонячної електростанції.» подаються :
73490, Херсонська обл. , м. Херсон с. Комишане, вул. Центральна 81-а, селищна рада
• Відповідальна особа: Сільський голова Фатєєв О.Б.
Строки подання
15 діб (до ______) з дня отримання заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки «Детальний план території земельної ділянки орієнтовної площею 4,0 га , розташованої за межами населених пунктів на території Комишанської селищної ради Корабельного району м.Херсон, для будівництва сонячної електростанції.» (відповідно до п/5, 6 ст. 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»).

 

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

В Комишанській  селищній  раді  каб. № 5  приймаються  документи  від  фізичних  осіб , які  мають  право  на  отримання  дотації  за  молодняк  великої  рогатої  худоби  у 2019 році

Адреса : смт. Комишани  вул. Центральна ,81-а

За додатковою інформацією звертатися за тел. 438189

Шановні мешканці!

 

Доводимо до Вашого відома розпорядження селищного голови

від «04» лютого 2019 року                                                                № 6- Р

Про проведення планової профілактичної дезінфекції водопровідних мереж смт. Комишани

 

         В зв’язку з проведенням 26-27 березня 2019 року міським комунальним підприємством "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Херсона" (МКП "ВУВКГ м. Херсона") планової профілактичної дезінфекції водопровідних мереж смт. Комишани, керуючись пункт 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування України» з метою запобігання розповсюдженню у весняно-літній період через питну воду шлунково-кишкових інфекцій:

  1. В дні проведення планової профілактичної дезінфекції водопровідних мереж 26-27 березня 2019 року вживання води з водопровідної мережі забороняється.
  2. В термін до 25 березня 2019 року довести до відома керівників підприємств, установ, організацій і жителів смт. Комишани про заборону користування водою з водопровідної мережі та необхідність завчасного створення дводенного запасу води під час проведення планової дезінфекції водопровідних мереж 26-27 березня 2019.
  3. Керівникам школи №26, дитячих садків №6, №58, ясел-садка №63 створити дводенний запас води для пиття та господарських потреб.
  4. Директору школи № 26 Чорноус Н.С. 26 березня 2019 року до 11.00 год. забезпечити відсутність учнів, викладачів та обслуговуючого персоналу на території школи.
  5. Корабельному ВП ХВП ГУНП в Херсонській області забезпечити охорону правопорядку в смт. Комишани в день проведення дезінфекції мереж.
  6. Після надання МКП "ВУВКГ м. Херсона" дозволу на користування водою секретарю виконкому Чехун Н.О. сповістити мешканців про відміну заборони на водоспоживання з мереж смт. Комишани.
  7. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника селищного голови Кабанова Р.М.

 

 

Селищний голова                                              О.Б.Фатєєв

   Виконавчий  комітет  Комишанської селищної ради оголошує конкурс на заміщення вакантної посади:

- спеціаліста І категорії, юрисконсульт.

     Вимоги до кандидатів: громадянство України, освіта повна вища відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, володіння державною мовою, комп’ютером, стаж роботи  за  фахом на службі в органах місцевого самоврядування чи державній службі не менше  1 року, або в  інших сферах управління не менше 3 років 

Документи, що додаються: заява на ім'я селищного голови, заповнена особова картка  (форми П-2ДС ) з відповідними додатками, 2 фотокартки розміром 4х6 см, копія паспорта, копія документа про освіту, копія трудової книжки (завірена), копія військового квитка (для військовослужбовців  або військовозобов'язаних). Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2017 рік подається кандидатом на заміщення вакантної посади шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агенства з питань запобігання корупції. .

    Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою:

73490,  м. Херсона, смт.Комишани,

вул. Центральна, 81-а,  каб .№2  

Довідки за тел.  43-81-89

 

05.11.2018 року

ОГОЛОШЕННЯ

28.05.2018 року  0 10-00  в приміщенні   селищної ради  ( смт. Комишани  вул. Центральна,81-А)  будуть  проведені   громадські  слухання  щодо  питання    « Детальний   план  території  земельної  ділянки  орієнтовною  площею  80,0 га  за межами населеного  пункту на території  Комишанської  ради Корабельного  району  для   будівництва  сонячної   електростанції  »

ШАНОВНІ ГРОМАДЯНИ!

Роз’яснення  про  ідентифікацію  та  реєстрацію  свиней можливо  отримати   в Комишанській  селищній  раді  каб. № 5   

Адреса : смт. Комишани  вул. Центральна ,81-а

За додатковою інформацією звертатися за тел. 438189