Р Е Г Л А М Е Н Т
виконавчого комітету селищної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО:
рішенням виконкому
від 03.12.2010 року № 154

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Регламент є нормативним актом, розробленим на основі чинного законодавства України, який регулює організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності виконавчого комітету селищної ради. 

1.2. Виконавчим органом селищної ради є виконавчий комітет селищної ради, який утворюється радою на строк її повноважень.

1.3. Виконавчий комітет селищної ради у своїй діяльності керуються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами, Регламентом селищної ради VІ скликання та цим Регламентом.

1.4. Діловодство у виконкомі ведеться українською мовою.

1.5. Виконавчий комітет є юридичною особою, має печатки із зображенням малого Герба України (тризуба), своїм найменуванням , рахунки у відповідних банках України.
На адмінбудинку селищної ради піднімається Державний Прапор України та встановлюється вивіска.

1.6. Питання, що належать до повноважень виконкому, розглядаються і вирішуються безпосередньо на його засіданнях. Розгляд цих питань провадиться селищним головою, його заступником відповідно до розподілу обов’язків.

1.7. Дотримання положень Регламенту є обов’язковим для виконкому та його посадових осіб. Невиконання вимог цього Регламенту без поважних причин є підставою для позбавлення посадової особи премії, відповідно до Положення про преміювання працівників виконкому селищної ради, або накладення дисциплінарного стягнення, відповідно до Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та Кодексу законів про працю.