КОМИШАНСЬКА СЕЛИЩНА  РАДА

м. Херсона

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

смт. Комишани

 

від 12.05.2017 року                                                                          № 54

 

Про погодження  проекту селищної Програми

захисту населення і території від надзвичайних

ситуацій техногенного характеру на території

Комишанської селищної ради на 2017-2020 роки

та ліквідації їх наслідків

   

 

       Заслухавши та обговоривши  проект селищної Програми захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного характеру на території Комишанської селищної ради на 2017-2020 роки та ліквідації їх наслідків керуючись ст. 52 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, виконком селищної ради

 

ВИРІШИВ:

 

 1. Погодити проект селищної Програми  захисту населення і території від надзвичайних ситуацій техногенного характеру на території  Комишанської селищної ради на 2017-2020 роки  та ліквідації їх наслідків(додається).

 

 1. Винести даний проект на затвердження чергової сесії селищної ради.

 

 1. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря ради та

      виконкому Чехун Н.О.

 

 

 

Селищний голова                                                     О.Б. Фатєєв

Додаток 1

Програма

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Комишанської селищної ради на

2017- 2020 роки та ліквідації їх наслідків

 1. Вступ

   Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров'я людей і довкілля, безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці. З кожним роком збільшується кількість природних катаклізмів, що супроводжуються значними матеріальними збитками. Програма розрахована на період з 2017 до 2020 року і складається з таких заходів:

- створення і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням;

- облаштування системи оповіщення цивільного захисту;

- запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

- організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

- забезпечення пожежної безпеки.

   В основу реалізації програми покладений принцип об’єднання зусиль державних і недержавних органів усіх рівнів для розв’язання проблеми створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, з метою екстреного використання їх у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

 1. Зміст проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання

шляхом розроблення і виконання Програми

   Державна політика у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру здійснюється на принципах пріоритетності завдань, спрямованих на рятування життя та збереження здоров’я людей і довкілля та безумовного надання переваги раціональній і превентивній безпеці.

   Одним із головних заходів захисту населення від надзвичайних ситуацій є його своєчасне оповіщення про небезпеку, обстановку, яка склалася, а також інформування про порядок і правила поведінки в умовах надзвичайних ситуацій.

   З метою забезпечення захисту життя і здоров'я громадян, зменшення матеріальних втрат та недопущення шкоди підприємствам, установам і організаціям, матеріальним і культурним цінностям, довкіллю у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій проводиться оповіщення та інформування населення та створення консультаційних пунктів.

   Функціонування консультаційних пунктів підвищить ефективність навчання населення способам захисту в разі виникнення надзвичайних несприятливих побутових або нестандартних ситуацій, виховання у дітей належного ставлення до питань пожежної безпеки, зменшення травматизму серед учасників навчально-виховного процесу, здобуття практичних навичок та умінь поведінки в екстремальних ситуаціях.

   Під час проведення аварійно-відновлювальних робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій особливого значення набуває наявність матеріальних резервів. Це дозволяє аварійно-рятувальним силам своєчасно виконувати заходи, спрямовані на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій, надання термінової допомоги постраждалому населенню.

 1. Загальні положення

   Кодексом цивільного захисту України до повноважень  органів місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту передбачається створення і використання матеріальних резервів для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

   Матеріальним резервом є будівельні матеріали, пальне, медикаменти, продовольство, техніка, технічні засоби та інші матеріальні цінності, призначені для проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

   Місце розміщення резерву, номенклатура, обсяги та норми накопичення визначаються розпорядженням селищного голови.

   Резерв створюється виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для  території, а також передбаченого обсягу робіт з ліквідації її наслідків.

   Резерв використовується тільки для:

- здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій;

- проведення  аварійно-рятувальних та невідкладних відновлювальних робіт;

- ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків;

- розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалих громадян.

   У разі недостатньої наявності резерву місцевого рівня чи повного його використання, керівництво селищної ради  звертається до Херсонської міської ради з проханням щодо залучення їхнього резерву.

   Відпуск матеріально-технічних цінностей з резерву здійснюється за розпорядженням селищного голови.

   Відповідальність за створення та накопичення резерву, контроль за його наявністю, станом та використанням покладається на керівників підприємств, установ,  організацій визначених розпорядженням селищного голови.

   Виконавчий комітет селищної ради здійснює методичне керівництво і контроль за створенням, зберіганням, використанням та поповненням матеріального резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

 

 1. Мета програми

   Програма розроблена у відповідності до вимог Кодексу цивільного захисту України, розпорядження Президента України від 14 липня 2001 року № 190/2001-рп «Про невідкладні заходи щодо запобігання загибелі людей на водних об’єктах», постанови Кабінету Міністрів України від 30.09.2015 року  № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету», з метою забезпечення своєчасних заходів щодо запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх наслідків.

   Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру (далі –  надзвичайні ситуації), підвищення рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких ситуацій.

   Основною метою програми є:

- поліпшення зусиль органів місцевого самоврядування, у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей, мінімізації наслідків забруднення територій;

- своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків;

- створення матеріальних резервів у кількості, необхідній для оперативної ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- запобігання загибелі людей на водних об'єктах;

- організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях;

- оповіщення населення через засоби масової інформації;

- забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж;

- створення умов щодо зменшення випадків прогнозованих підтоплень територій та руйнувань внаслідок зсувних процесів;

- посилення пожежної безпеки в населених пунктах, поліпшення матеріально-технічного стану підрозділів пожежної охорони для виконання покладених на них завдань за призначенням;

- приведення в готовність систем протипожежного водопостачання на об’єктах та в населених пунктах.

 

 1. Концептуальні положення створення матеріального резерву

   Створення матеріального резерву має бути спрямовано на захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підготовки населення до дій у разі їх виникнення.

   Економічні і соціальні аспекти створення матеріального резерву є важливою складовою частиною загальнонаціональної стратегії сталого розвитку.

   Тому концептуальними положеннями створення матеріального резерву є:

   - удосконалення механізмів управління у сфері захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підготовки населення до дій у разі їх виникнення;

   - удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення реагування та запобігання надзвичайних ситуацій;

   - удосконалення системи моніторингу та прогнозування надзвичайних ситуацій;

   - встановлення належного рівня накопичення матеріально-технічних резервів для проведення запобіжних заходів та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до встановлених нормативів;

   - підвищення оперативності доставки матеріально-технічних ресурсів до місць надзвичайних ситуацій;

   - встановлення дійсного контролю за використанням матеріально-технічних резервів та своєчасного їх поповнення (відновлення);

   - удосконалення механізму взаємодії міських та відомчих структур щодо протидії катастрофам та надзвичайним ситуаціям з метою запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру;

   - удосконалення управління у сфері цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

   Згідно з чинним законодавством резерви створюються, виходячи з максимальної гіпотетичної (прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для конкретної галузі, об’єкту, а також передбаченого обсягу робіт з ліквідації її наслідків.

   Створення, утримання та поповнення резервів здійснюється наступним чином:

   - місцевого – за рахунок коштів місцевого бюджету;

   - об’єктового – за рахунок власних коштів підприємств, установ та організацій.

   Резерви залучаються для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на відповідних територіях та розташованих на них об’єктах.

   На органи місцевого самоврядування покладається регулювання взаємовідносин між підприємствами, організаціями та установами щодо створення об’єктових резервів через економіко-правовий механізм адміністративно-територіального підпорядкування та податкову систему та спрямування цієї діяльності на своєчасний захист населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру.

 

 1. Шляхи і способи розв’язання проблеми

   Оптимальним варіантом розв'язання проблеми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру є реалізація державної політики у сфері захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій шляхом системного здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій з використанням ресурсів держави та інших джерел, не заборонених законом.

 

 1. Обсяги та джерела фінансування Програми

 

Фінансування завдань і заходів Програми здійснюється за рахунок селищного бюджету, інших не заборонених законом джерел.

Обсяг фінансування завдань і заходів Програми уточнюється щороку під час складання проекту бюджету на відповідний рік.

 

 1. Завдання і напрямки Програми

Програма передбачає здійснення першочергових заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими напрямами:

   - створення матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

   - запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

   - організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

   - утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням;

   - впровадження системи централізованого оповіщення та зв’язку цивільного захисту;

   - організація навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

   - забезпечення пожежної безпеки.

 

 1. Очікувані результати, ефективність Програми

   Виконання Програми дасть змогу:

   - забезпечити належний рівень безпеки населення, захищеності територій від надзвичайних ситуацій;

   - знизити ризик виникнення надзвичайних ситуацій та мінімізувати їх наслідки;

   - оновлювати, поповнювати матеріальні цінності матеріальних резервів, необхідних для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;

   - забезпечити функціонування дієвої системи запобігання загибелі людей на водних об’єктах;

   - підвищити обізнаність населення щодо дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

   - забезпечити здійснення комплексних заходів щодо впровадження системи централізованого оповіщення населення;

   - своєчасно та у найкоротший термін проводити оповіщення керівного складу органів місцевого самоврядування у разі загрози виникнення чи  виникнення надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру;

   - підвищити ефективність використання коштів, які спрямовуються на здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій;

   - підвищити рівень оперативного реагування на надзвичайні ситуації, удосконалити систему управління силами та засобами аварійних формувань;

   - запобігти розвитку небезпечних геологічних процесів та їх наслідків, мінімізувати можливі збитки від шкідливої дії вод;

   - забезпечити укомплектування аварійно-рятувальних служб необхідним обладнанням;

   - своєчасно забезпечити служби з ліквідації наслідків аварій та катастроф документацією, необхідною для проведення відбудовчих робіт на об’єктах, які мають важливе значення для сталого функціонування економіки громади, об’єктах систем життєзабезпечення населення, потенційно небезпечних об’єктах, об’єктах історичної і культурної спадщини, розташованих на території громади;

   - забезпечити утримання, збереження та розвиток фонду захисних споруд цивільного захисту;

   - знизити ризики виникнення пожеж та загроз, пов'язаних з пожежами, небезпечними для життя і здоров'я громадян, та створення сприятливих соціальних умов життєдіяльності населення, зменшення впливу негативних факторів пожеж на навколишнє природне середовище;

   - забезпечити безпечне функціонування установ і організацій, а також суб'єктів господарювання, об'єктів життєдіяльності населення, об'єктів економіки тощо;

   - зменшити на об'єктах та в населених пунктах кількості пожеж, загибелі та травмування на них людей, економічних втрат та матеріальних збитків від їх наслідків;

   - своєчасного виявлення осередків загорянь, оповіщення про них людей                та підрозділів пожежної охорони;

   - забезпечити наявність необхідної кількості та справність джерел протипожежного водопостачання;

   - забезпечити своєчасне оперативне реагування на пожежі для їх успішної локалізації та ліквідації шляхом подачі води до осередків пожеж від пожежних гідрантів,  внутрішніх протипожежних водогонів, природних і штучних водоймищ,  інших інженерних споруд водопостачання.

Ефективність виконання Програми полягає у створенні оптимальної та результативної єдиної системи цивільного захисту, зменшенні кількості постраждалих та загиблих внаслідок надзвичайних ситуацій.

 

 1. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Координацію між виконавцями Програми здійснює виконавчий комітет Комишанської селищної ради.

Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію мандатну, з питань депутатської  діяльності, регуляторної політики, з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Макусинська С.А.) та постійну комісію з питань благоустрою, транспорту, екології, охорони навколишнього середовища, регулювання земельних відносин та питань комунального господарства (Святенко І.Є.)

 

 

Селищний голова                                                                         О.Б.Фатєєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 2

 

ПОРЯДОК

надання і використання коштів селищного бюджету на фінансування видатків «Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Комишанської селищної ради на 2017-2020 роки та ліквідації їх наслідків»

 

1.Загальні положення

1.1. Порядок надання і використання коштів селищного бюджету на фінансування заходів «Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Комишанської селищної ради на 2017-2020 роки та ліквідації їх наслідків», розроблений на виконання Кодексу цивільного захисту України, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій», статтею 24 Бюджетного кодексу України та постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2002 року № 415 «Про затвердження Порядку використання коштів резервного фонду бюджету»,   на виконання протоколу № 1 від 24.01.2017 року та протокол № 2 від 31.01.2017 року засідання міської надзвичайної протиепізоотичної комісії.

1.2. Порядок визначає і регулює використання коштів,передбачених на фінансування заходів щодо створення матеріальних резервів для координації зусиль установ, підприємств, організацій, незалежно від форм власності, у сфері запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективного реагування на них, забезпечення збереження життя і здоров’я людей, своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків на території селищної ради.

1.3. Головним розпорядником коштів селищного бюджету на виконання цієї Програми є Комишанська селищна рада.

 1. Надання і використання коштів

2.1. Бюджетні кошти спрямовуються на фінансування:

-розгортання та утримання тимчасових пунктів пропуску: облаштування дезбар’єрів, придбання деззасобів та іншого обладнання та інвентарю необхідних при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру; 

-розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання і харчування постраждалого населення;

-забезпечення пально-мастильними та іншими витратними матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації;

- створення і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

- заходи щодо утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за призначенням;

- заходи з облаштування системи оповіщення цивільного захисту;

- заходи з організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності та діям в умовах виникнення надзвичайних ситуацій;

 

 1. Проведення розрахунків

   3.1. Комишанська селищна рада подає управлінню Державного казначейства кошторис видатків та План використання коштів на виконання Програми для перерахування коштів відповідно до діючого Порядку касового виконання місцевих бюджетів за видатками.

3.2. Одержані кошти відображаються у бухгалтерському обліку відповідно до чинного законодавства.

                                                  4.Звітність і контроль

4.1. Складання та подання фінансової звітності про використання коштів здійснюється у встановленому законодавством порядку.

4.2. Контроль за цільовим використанням коштів здійснює виконком Комишанської селищної ради.

4.3. Відповідальність за нецільове використання коштів цієї Програми, за достовірність звітності несуть селищний голова та головний бухгалтер.

 

Селищний голова                                                                  О.Б. Фатєєв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток № 3

 

Фінансове забезпечення заходів і завдань

«Програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на території Комишанської селищної ради на 2017-2020 роки та ліквідації їх наслідків»

 

з/п

Назва заходу

Виконавець

Бюджет, тис. грн.

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

1. Поповнення, оновлення (освіження) і зберігання матеріальних резервів для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

1.1.

Створення матеріальних резервів, для ліквідації надзвичайної ситуації, надання допомоги.

Виконавчий комітет селищної ради

 

 

 

 

1.1.1.

ранцеві оприскувачі (5 шт. х 300 грн..) = 1500 грн.

 

1,5

0

0

0

1.1.2.

противочюмні костюми (50 шт. х 50 грн.) = 2500 грн.

 

2,5

0

0

0

1.1.3.

300 л дизельного палива (300 л. х 24,00 грн.) = 7 200 грн.

 

7,2

0

0

0

1.1.4.

300 лбензину (300 л. х 25,00 грн.) = 7 500 грн.

 

7,5

0

0

0

1.1.5.

розчин чемериці (75 л. х 0,28 грн.) = 21 грн.

 

0,021

0

0

0

1.1.6.

деззасоби: хлорне вапно (1000 кг х 8 грн.) = 8 000 грн.

 

8,0

0

0

0

1.1.7.

апарат Шилова ( 3 шт. х 1 900 грн.) = 5 700 грн.

 

5,7

0

0

0

1.1.8.

голки (30 шт. х 160 грн.) = 4 800 грн.

 

4,8

0

0

0

1.1.9.

параформалінова камера (1 шт. х 22 000 грн.) = 22 000 грн.

 

22,0

0

0

0

1.1.10.

електрогенератор (1 шт. х 10 000 грн.) = 10 000 грн.

 

10,0

0

0

0

1.1.11.

мотооприскувачі (2 шт. х 5 000 грн.) = 10 000 грн.

 

10,0

0

0

0

1.1.12.

намет для обслуговуючого персоналу (1 шт. х 10 000 грн.) = 10 000 грн.

 

10,0

0

0

0

1.1.13.

спецвзуття (5 шт. х 300 грн.) = 1 500 грн.

 

1,5

0

0

0

1.1.14.

Спецодяг:

- бахіли (50 шт. х 3 грн.) = 150 грн.

- халат медичний одноразовий (20 шт. х 7,5 грн.) = 150 грн.

- комбінезон одноразовий (20 шт. х 7,5 грн.) = 150 грн.

 

 

 

    0,450

 

 

   0

 

 

   0

 

 

   0

1.1.15.

Дизбар’єри розбірні установлених розмірів (9м х 3м х 0,3м), з необхідним насипом тирси, мінімум 2 од. на 1 населений пункт – 8 829 грн.

 

8,829

0

0

0

2. Заходи з встановлення  системи оповіщення цивільного захисту

2.1.

встановлення сирен та вуличних гучномовців для можливості оповіщення населення в населених пунктах

Виконавчий комітет Комишанської селищної ради

0

0

0

0

  3. Заходи з забезпечення пожежної безпеки

3.1.

Забезпечення протипожежного водопостачання

КП «Три кринички»

 

 

 

 

3.2.

Організація розробки та проведення сезонних пожежно-профілактичних заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року.

Виконавчий комітет Комишанської селищної ради

 

 

 

 

3.3.

Придбання та розміщення в сходових клітках, коридорах загального користування  табличок, листівок, плакатів з короткими інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок евакуації на випадок пожежі.

Виконавчий комітет

Комишанської селищної ради

 

 

 

 

 

Усього за програмою:

 

100 000

 

 

 

 

Селищний голова                                                                  О.Б. Фатєєв