КОМИШАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

м. Херсона

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

смт.Комишани

 

від 10.10.2017 року                                                                         №119

 

Про погодження проекту рішення селищної ради

«Про внесення змін до селищного бюджету на

2017 рік, затвердженого рішенням селищної

ради від 22.12.2016 року № 161

«Про селищний бюджет на 2017 рік»

 

 

Керуючись пунктом 1 частини 2 статті 52 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет селищної ради

 

В И Р І Ш И В:

 

  1. Погодити проект рішення селищної ради «Про внесення змін до селищного бюджету на 2017 рік, затвердженого рішенням селищної ради від 22.12.2017 року № 161 «Про селищний бюджет на 2017 рік» (додається).

 

  1. Винести дане рішення на розгляд чергової селищної ради.

 

  1. Контроль за виконанням рішення покласти на секретаря ради та виконкому Чехун Н.О.

 

 

 

 

Заступник селищного голови                                                      Р.М. Кабанов

Додаток № 1
до рішення селищної ради від  _____2017 р №____
Зміни до доходів селищного бюджету на 2017 рік  
          грн.
Код Найменування згідно
 з класифікацією доходів бюджету
Всього загальний фонд Спеціальний фонд
Всього в т.ч. бюджет розвитку
10000000 Податкові надходження 62 000,0 62 000,0    
180000000 Місцеві податки 62 000,0 62 000,0    
18050000 Єдиний податок  62 000,0 62 000,0    
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 7 000,0 7 000,0    
18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських виробників, у яких частка сільськогосподарського  товаровибництва за попередній податковий ( звітний ) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 55 000,0 55 000,0    
  Всього доходів 62 000,0 62 000,0    
           
  Сеекретар ради та виконкому     Н.О.Чехун  

 

                        Додаток № 3
до рішення селищної ради
від  ______2017 року  № ____
                         
зміни до додатку № 3 "Розподіл видатків селищного бюджету  на 2017 рік"
                              грн.
Код типової відомчої класифікації видатків Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
Всього видатки споживання з них видатки розвитку Всього видатки споживання з них видатки розвитку з них
оплата праці комунальні послуги та енергоносії оплата праці комунальні послуги та енергоносії бюджет розвитку
03     Виконавчий комітет  Комишанської селищної ради                        
  100000   Житло-комунальне господарство 22 000 22 000                   22 000
    6060 Благоустрій міст, сіл, селищ 22 000 22 000                   22 000
  170000   Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика 32 000 32 000                   32 000
    6650 Видатки на проведення робіт, пов*язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та управлінням автомобільних доріг 32 000 32 000                   32 000
  250000   Видатки, не віднесені до основних груп 8 000 8 000                   8 000
    8600 Інші видатки на соціальний захист населення 8 000 8 000                   8 000
      Всього  62 000 62 000                   62 000
                               
  Секретар ради та виконкому                   Н.О. Чехун  
 

 

          Додаток № 5
до рішення селищної ради 
від ____2017 року  №____
зміни до додатку № 5 "Перелік селищних програм, які фінансуватимуться за рахунок коштів
селищного бюджету  у 2017 році"
              грн.
Код типової відомчої класифікації видатків Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету Найменування
згідно з типовою відомчою тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування місцевої (регіональної) програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом загальний та спеціальний фонди
03 Виконавчий комітет  Комишанської селищної ради        
  100000   Житлово-комунальне господарство   22000   22 000
    6060 Благоустрій міст, сіл, селищ Селищна програма «Благоустрій населених пунктів Комишанської селищної ради на 2017 рік» 22 000   22 000
  250000   інші видатки   8 000   8 000
    8600 Інші видатки  Селищна програма «Благоустрій населених пунктів Комишанської селищної ради на 2017 рік» 8000   8 000
  170000   Транспорт, дорожнє господарство, зв*язок, телекомунікації та інформатика   32 000   32 000
    6650 Видатки на проведення робіт, пов*язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утриманням автомобільних доріг Селищна програма «Благоустрій населених пунктів Комишанської селищної ради на 2017 рік» 32 000   32 000
      Всього    62 000   62 000
Секретар ради та виконкому        
  Н.О. Чехун