ЗВІТ про результати проведення відкритого громадського обговорення проектів регуляторних   актів – проектів   рішень Комишанської  селищної ради

Середа, 24 травня 2017, 15 00

                                                         ЗВІТ
про результати проведення відкритого громадського обговорення
проект
ів регуляторних актів –  проектів рішень Комишанської селищної ради
«
Про встановлення  ставок   по земельному  податку та визначення   елементів  його справляння   і надання  пільг  по земельному  податку   на території Комишанської селищної ради» та «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,що розташоване на території Комишанської селищної ради

 на 2018 рік»

смт  Комишани 24.05.2017р

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 « Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» 24  травня  2017року у приміщенні виконавчого комітету  Комищанської селищної ради проведено відкрите громадське обговорення проектів регуляторних актів – рішень Комишанської  селищної ради «Про встановлення  ставок   по земельному  податку та визначення   елементів  його справляння   і надання  пільг  по земельному  податку   на території Комишанської селищної ради» та «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,що розташоване на території Комишанської селищної ради

 на 2018 рік»

Відповідно до Закону України від  20.12.2016 № 1791- VІІІ « Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо  збалансованості  бюджетних  надходжень у 2017році», місцеві ради в межах повноважень вирішують питання щодо встановлення  місцевих податків  та зборів.
Згідно до прийнятих законодавчих змін виникла необхідність розробки нормативно-правових  актів , що забезпечуватиме виконання даного закону.
Виконавчим комітетом  Комишанської  селищної ради підготовлені проекти регуляторних  актів – рішень  Комишанської  селищної ради «Про встановлення  ставок   по земельному  податку та визначення   елементів  його справляння   і надання  пільг  по земельному  податку   на території Комишанської селищної ради» та «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,що розташоване на території Комишанської селищної ради

 на 2018 рік»

Оприлюднення проектів регуляторних актів разом з аналізом регуляторного впливу здійснено шляхом розміщення у газеті « Прямо  в руки» від 07.04.2017 № 14, а також на офіційному веб - сайті Комишанської селищної ради (www. ksr. ks. ua.).
Учасники громадського обговорення ознайомилися з положеннями проекту рішення селищної ради та обговорили проблемні питання, які виникли у ході розгляду.
За період з 07.04.2017 по 24.05.2017 року до виконкому селищної ради інших пропозицій від громадськості до проектів рішень селищної ради не надходило.
За результатами обговорень, проектів регуляторних актів – рішень Комишанської  селищної ради «Про встановлення  ставок   по земельному  податку та визначення   елементів  його справляння   і надання  пільг  по земельному  податку   на території Комишанської селищної ради» та «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,що розташоване на території Комишанської селищної ради  на 2018 рік» рекомендовано Комишанській  селищній раді прийняти за основу з урахуванням внесених пропозицій.


Головуючий зборів

 селищний голова                                                                         Фатєєв  О.Б.
Секретар                                                                                        Макусинська С. А.


Резолюція громадських обговорень

Винести на погодження виконавчого комітету та на затвердження пленарного засідання селищної ради проектів рішень: «Про встановлення  ставок   по земельному  податку та визначення   елементів  його справляння   і надання  пільг  по земельному  податку   на території Комишанської селищної ради» та «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,що розташоване на території Комишанської селищної ради

 на 2018 рік»

 

 

Голова зборів                                                                                     Фатєєв О.Б.

Секретар                                                                                             Макусинська  С. А..

 

КОМИШАНСЬКА   СЕЛИЩНА    РАДА

м.   Херсона

Р І Ш Е Н Н Я

смт. Комишани

 

 

від ..2017 року                                                                      № проект

 

 

 «Про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки,

що розташоване на території

Комишанської селищної ради

 на 2017 рік»

 

З метою забезпечення надходжень до селищного бюджету зі сплати податку на нерухоме майно , відмінне від земельної ділянки, керуючись  статтями 7, 10, 266  Податкового кодексу України,  керуючись пунктом 24 частини першої статті 26, частиною першою статті 69  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

 1. Встановити на території Комишанської селищної ради податок на нерухоме майно ,відмінене від земельної ділянки.
 2. Визначити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірах, наведених у додатку 1 до цього рішеня.
 3. Визначити  площі об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи-платника податку, на які зменшується база оподаткування, у розмірах, наведених у додатку 2 до цього рішення.
 4. Визначити пільги з податку, що сплачується з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, наведені у додатку 3 до цього рішення.

             5.Визначити елементи   податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки наведені у додатку  4 до цього рішення.

             6.Рішення набуває чинності з 01.01.2018 року.

             7.Встановити,що з моменту набуття чиності даним рішенням , рішення Комишанської селищної ради   від 16.06.2016 № 87 втрачає чинність.

 1.      Висвітлити  у засобах  масової   інформації  зміст даного  рішення.
 2. 9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності,регулярної політики, з питань планування фінансів, бюджету та соціально-еконмічного розвитку

 (Макусинська С.А)

 

 

Селищний  голова                                                                        Фатєєв О.Б

 

                                                                                                                                   Додаток 1

 

 

Розміри ставок  податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

Вид об’єкта нерухомості що підлягає оподаткуванню

Об’єкти опадаткування

 Ставки податку,

у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом

на 01 січня звітного (податкового) року,

за 1 кв. м бази оподаткування

 

Фізичні особи

Юридичні особи

(у тому числі нерезиденти)

Житлова

для квартири /квартир /та або житлового будинку /будинків

0,5%

0,5%

       Нежитлова

 

Будівлі ,приміщення ,що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду

0,5%

0,5%

    Нежитлова

 

Господарські ( присадибні)будівлі – допоміжні ( нежитлові )приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

0

0

 

 

Секретар ради та виконкому                                                                                Н.О.Чехун

 

 

 

Додаток 2

до рішення селищної ради

 

 

Пільгові площі

об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток,

що перебувають у власності фізичної особи-платника податку,

на які зменшується база оподаткування

 

 

№ з/п

Тип об’єкта/об’єктів

житлової нерухомості

 

Площа, що не підлягає оподаткуванню,

кв. м

 

1.          

Квартира/квартири незалежно від їх кількості

 

60

2.          

Житловий будинок/будинки незалежно від їх кількості

 

 

120

 

3.          

Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток)

 

180

 

 

 

Секретар ради та виконкому                                                                                Н.О.Чехун

 

 

Пільги з податку,

що сплачується з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,

які перебувають у власності фізичних осіб*

 

з/п

Категорії платників податку, які звільнені від сплати податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1.             

Учасники антитерористичної операції

 

2.             

Учасники війни

3.             

Учасники бойових дій

4.             

Інваліди війни

 

*   пільги встановлюються для одного об’єкта нерухомості, незалежно від площі, у тому числі його часток

 

 

 

Секретар ради та виконкому                                                                                Н.О.Чехун

 

 

 

 

 Додаток 4

до рішення селищної ради

 

 

Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

 1. Платники податку

 

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

 1. Об’єкт оподаткування

 

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу –  житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку – частина будинку, яка розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира – ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

д) садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який у питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

е) дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

2.3. Об’єкти нежитлової нерухомості – будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

2.4. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (або в їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначених законом, у тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Комишанської селищної ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

       ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

     й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем,в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується 

 

 

 1. База оподаткування

 

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно, та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування, на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

 1. Пільги зі сплати податку

 

4.1. Пільги зі сплати податку встановлені у додатку 2 та 3 до цього рішення.

Пільги з податку, що сплачується на території Комишанської селищної ради з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

4.2. Пільги з податку, що сплачується на території Комишанської селищної ради  з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

а) об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Комишанської селищної ради;

б) об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.3.Пільги з податку, що сплачується на території Комишанської селищної ради з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

4.4.Виконавчий орган Комишанської селищної ради до 01 лютого поточного року подає до контролюючого органу за місцемзнаходження об’єкта житлової / нежитлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих Комишанської селищною радою відповідно до додатку 3 даного рішення.

 1. Ставка податку

 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного ( податкового ) року , за 1 кв.м бази оподаткування для всіх місць розташування ( зональності) у розмірі, встановленому  у додатку 1 до цього ріщення.

 1. 6.Податковий період

 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

 1. Порядок обчислення суми податку

 

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу .

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України .

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

«ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи – платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів «а»,«г» цього пункту, збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку)».

 

7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 

 1. Строк та порядок подання звітності про обчислення та сплату податку.

 

8.1. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.2. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

в) права на користування пільгою зі сплати податку;

г) розміру ставки податку;

ґ) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.3. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу, подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна, станом на перше число відповідного кварталу, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

 1. 9.Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

 

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року, податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника – починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

 1. Порядок сплати податку

 

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.

 

 1. 11.Строки сплати податку

 

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами – авансовими внесками щокварталу, до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

 

 

 

 

 

 

Секретар ради та виконкому                                                                                Н.О.Чехун

КОМИШАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

м.   Херсона

                 _______   сесія селищної ради  VІІ скликання

  ПРОЕКТ         РІШЕННЯ

смт. Комишани

від          2017  року                                                                                        

 

 Про встановлення  ставок   земельному  податку та визначення   елементів  його справляння   і надання  пільг  по земельному  податку   на території Комишанської селищної ради

З метою  встановлення  податку  на майно  в частині   плати за землю на  території Комишанської селищної ради , відповідно до  Податкового кодексу України від 02.12.2010 року  № 2755- VІ , Закону України  « Про внесення змін  до Податкового кодексу України  та деяких  законодавчих актів  України  щодо  збалансованості  бюджетних  надходжень  у 2017 році»   №  1791- VІІІ ,та 21.12.2016 року « Про внесення  змін до Податкового кодексу України щодо покращення  інвестиційного  клімату в Україні» № 1797 – VІІІ, Закону України  « Про  засади   державної  регуляторної  політики  у сфері   господарської  діяльності» ,враховуючи  рекомендації  постійної  комісії   з  питань   з  питань  благоустрою,  транспорту,   екології,  охорони навколишнього середовища, регулювання земельних  відносин та питань  комунального  господарства  благоустрою,, ( зі змінами),керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

селищна рада

  ВИРІШИЛА :

 1. Встановити на території Комишанської селищної ради земельний податок (далі – Податок), як складову частину плати за землю.
 2. Визначити ставки Податку:

2.1. Ставки  земельного податку за земельні ділянки, які  перебувають  у власності та користуванні фізичних і юридичних  осіб, нормативну  грошову оцінку яких  проведено(незалежно від місцезнаходження), у таких  розмірах від  нормативної грошової оцінки :

2.1.1 за земельні ділянки,  зайняті житловим фондом з господарськими  будівлями та спорудами, індивідуальними гаражами, гуртожитками  – 0,05 відсотків.

 2.1.2 за земельні ділянки, які перебувають у приватній власності  суб’єктів господарювання – 1 відсоток. 

2.1.3 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні  суб’єктів господарювання  (крім підприємств державної  та комунальної  форми власності) – 12 відсотків.   

2.1.4 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні  суб’єктів господарювання державної  та комунальної  форми власності:

 – земельні ділянки сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотка;

– земельні ділянки іншого цільового  призначення, в тому числі несільськогосподарські угіддя ( господарські будівлі та двори) - 1 відсоток;

2.1.5. за земельні ділянки, які використовуються суб’єктами господарювання без належним чином оформлених правовстановлюючих документів та/або передають  в оренду земельні ділянки, окремі будівлі та споруди, їх частини, провадять на земельних ділянках торгово-посередницьку та іншу прибуткову діяльність – 12 відсотків. 

2.1.6 за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля,сіножаті, пасовища, багаторічні насадження, крім угідь – господарські будівлі та двори) – 0,3 відсотка.

2.1.7 за земельні ділянки несільськогосподарських угідь ( господарські будівлі та двори) – 3 відсотка.

2.1.8 за земельні ділянки  промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,  та іншого призначення – 3 відсотка.

2.1.9 за земельні ділянки, надані для розміщення об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлювальних джерел енергії – 0,05 відсотка.                                                                                                                                                                                            

2.1.10 за земельні ділянки загального користування – 1 відсоток.

2.2. Ставки  земельного податку за земельні  ділянки, розташованих за межами населених пунктів, які  перебувають у власності  та користуванні  фізичних і юридичних  осіб, нормативну грошову оцінку яких не проведено,  у таких розмірах від нормативної оцінки  одиниці площі  ріллі  по  Херсонській області           

 2.2.1 за земельні ділянки,  зайняті житловим фондом з господарськими  будівлями та спорудами, індивідуальними гаражами, гуртожитками  – 0,05 відсотків.

 2.2.2  за земельні ділянки, які перебувають у приватній власності  суб’єктів господарювання – 5 відсотків. 

2.2.3 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні  суб’єктів господарювання  (крім підприємств державної  та комунальної  форми власності) – 12 відсотків.   

2.2.4 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні  суб’єктів господарювання державної  та комунальної  форми власності:

 – земельні ділянки сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотка;

– земельні ділянки іншого цільового  призначення, в тому числі несільськогосподарські угіддя (господарські будівлі та двори) - 5 відсотків;

2.2.5  за земельні ділянки, які використовуються суб’єктами господарювання без належним чином оформлених правовстановлюючих документів та/або передають  в оренду земельні ділянки, окремі будівлі та споруди, їх частини, провадять на земельних ділянках торгово-посередницьку та іншу прибуткову діяльність – 12 відсотків. 

2.2.6 за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля,сіножаті, пасовища, багаторічні насадження, крім угідь – господарські будівлі та двори) – 0,3 відсотка.

2.2.7 за земельні ділянки несільськогосподарських угідь ( господарські будівлі та двори) – 5 відсотка.

2.2.8 за земельні ділянки  промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,  та іншого призначення – 5 відсотка.

2.2.9 за земельні ділянки, надані для розміщення об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлювальних джерел енергії – 0,05 відсотка.                                                                                                                                                                                            

2.2.10 за земельні ділянки загального користування – 5 відсотків.

 1. Визначити елементи земельного податку згідно з додатком 1.
 2. Встановити, що на території Комишанської селищної ради застосовуються пільги щодо сплати Податку згідно з додатком 2.
 3. 5. Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.
 4. 6. Висвітлити у засобах  масової   інформації  зміст даного  рішення.
 5. Контроль за повнотою і своєчасністю надходження земельного податку покласти на Державну податкову інспекцію у м. Херсоні Головного управління ДФС у Херсонській області.

8.Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії, з питань депутатської діяльності, регуляторної політики, з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Макусинська С.А.),   з  питань  благоустрою,  транспорту,   екології,  охорони навколишнього середовища, регулювання земельних  відносин та питань  комунального  господарства (Святенко  І. Є.).

Селищний голова                                                                          О. Б.  Фатєєв

ЗАТВЕРДЖЕНО.

Рішення селищної ради

                                                                           ___.___. 2017  № 

 

Визначення

елементів  справляння плати за землю

та застосування пільг по сплаті земельного податку на території  Комишанської  селищної ради

 

Визначення понять

 

Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. 

 

1.Платники земельного податку

1.1.Платниками земельного податку є:

а) власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

б) землекористувачі.

1.2. Особливості справляння податку суб’єктами господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, встановлюються  главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

2.Об’єкт оподаткування земельним податком

2.1.Об’єктом оподаткування земельним податком є:

а) земельні  ділянки,  які  перебувають у власності або користуванні;

б) земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 

3.База оподаткування земельним податком

         3.1. Базою оподаткування земельним  податком  є:

3.1.1.Нормативна грошова  оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого  Податковим  Кодексом України.

3.1.2. Площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 

 1. Ставка земельного податку за земельні ділянки,

нормативну грошову оцінку яких проведено

( незалежно від місцезнаходження)

4.1.Ставки земельного податку за земельні ділянки, які перебувають у власності та користуванні фізичних і юридичних осіб встановлюються в наступних розмірах від їх нормативної грошової оцінки:

4.1.1 за земельні ділянки,  зайняті житловим фондом з господарськими  будівлями та спорудами, індивідуальними гаражами, гуртожитками  – 0,05 відсотків.

 4.1.2 за земельні ділянки, які перебувають у приватній власності  суб’єктів господарювання – 1 відсоток. 

4.1.3 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні  суб’єктів господарювання  (крім підприємств державної  та комунальної  форми власності) – 12 відсотків.   

4.1.4 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні  суб’єктів господарювання державної  та комунальної  форми власності:

 – земельні ділянки сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотка;

– земельні ділянки іншого цільового  призначення, в тому числі несільськогосподарські угіддя ( господарські будівлі та двори) - 1 відсоток;

4.1.5. за земельні ділянки, які використовуються суб’єктами господарювання без належним чином оформлених правовстановлюючих документів та/або передають  в оренду земельні ділянки, окремі будівлі та споруди, їх частини, провадять на земельних ділянках торгово-посередницьку та іншу прибуткову діяльність – 12 відсотків. 

4.1.6 за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля,сіножаті, пасовища, багаторічні насадження, крім угідь – господарські будівлі та двори) – 0,3 відсотка.

4.1.7 за земельні ділянки несільськогосподарських угідь ( господарські будівлі та двори) – 3 відсотка.

4.1.8 за земельні ділянки  промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,  та іншого призначення – 3 відсотка.

4.1.9 за земельні ділянки, надані для розміщення об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлювальних джерел енергії – 0,05 відсотка.                                                                                                                                                                                            

4.1.10 за земельні ділянки загального користування – 1 відсоток.

 

5.Ставки земельного податку за земельні ділянки,

розташовані за межами населених пунктів,

нормативну грошову оцінку яких не проведено

5.1. Ставки  земельного податку за земельні  ділянки, розташованих за межами населених пунктів, які  перебувають у власності  та користуванні  фізичних і юридичних  осіб, нормативну грошову оцінку яких не проведено,  у таких розмірах від нормативної оцінки  одиниці площі  ріллі  по  Херсонській області          

 5,2.1 за земельні ділянки,  зайняті житловим фондом з господарськими  будівлями та спорудами, індивідуальними гаражами, гуртожитками  – 0,05 відсотків.

 5.2.2  за земельні ділянки, які перебувають у приватній власності  суб’єктів господарювання – 5 відсотків. 

5.2.3 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні  суб’єктів господарювання  (крім підприємств державної  та комунальної  форми власності) – 12 відсотків.   

5.2.4 за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні  суб’єктів господарювання державної  та комунальної  форми власності:

 – земельні ділянки сільськогосподарських угідь – 0,3 відсотка;

– земельні ділянки іншого цільового  призначення, в тому числі несільськогосподарські угіддя (господарські будівлі та двори) - 5 відсотків;

5.2.5  за земельні ділянки, які використовуються суб’єктами господарювання без належним чином оформлених правовстановлюючих документів та/або передають  в оренду земельні ділянки, окремі будівлі та споруди, їх частини, провадять на земельних ділянках торгово-посередницьку та іншу прибуткову діяльність – 12 відсотків. 

5.2.6 за земельні ділянки сільськогосподарських угідь (рілля,сіножаті, пасовища, багаторічні насадження, крім угідь – господарські будівлі та двори) – 0,3 відсотка.

5.2.7 за земельні ділянки несільськогосподарських угідь ( господарські будівлі та двори) – 5 відсотка.

5.2.8 за земельні ділянки  промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики,  та іншого призначення – 5 відсотка.

5.2.9 за земельні ділянки, надані для розміщення об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з відновлювальних джерел енергії – 0,05 відсотка.                                                                                                                                                                                           

5.2.10 за земельні ділянки загального користування – 5 відсотків.

6.Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб

6.1.Відповідно до ст.281 Податкового кодексу України  від сплати податку звільняються фізичні особи:

а) інваліди І та ІІ групи;

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;

в) пенсіонери (за віком);

г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

д) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

6.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної  категорії  фізичних осіб пунктом 281.1. Податкового кодексу України, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

а) для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари;

б) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) не більш як - 0,15 гектара для  смт Зеленівка і селища Сонячне  та - 0,25 гектара для сіл Богданівка і Петрівка;

в) для індивідуального дачного будівництва – не більш як 0,10 гектара;

г) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

д) для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

6.3.Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 

 1. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб

7.1. Від сплати земельного податку звільняються юридичні особи, визначені відповідно до ст. 282 Податкового кодексу України.

7.2.Відповідно до пункту 1 статті 284 Податкового кодексу України додатково від сплати земельного податку  звільняються:

 а) органи державної влади та органи місцевого самоврядування;

 б) установи та організації, засновниками яких є органи місцевого самоврядування, незалежно від джерел фінансування.


 1. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

   Не сплачується земельний податок за:

          8.1.земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і сортодільниць, які використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур;

8.2.землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг, а саме:

а) паралельні об'їзні дороги, поромні переправи, снігозахисні споруди і насадження, протилавинні та протисельові споруди, вловлюючі з'їзди, захисні насадження, шумові екрани, очисні споруди;

б) майданчики для стоянки транспорту і відпочинку, склади, гаражі, резервуари для зберігання паливно-мастильних матеріалів, комплекси для зважування великогабаритного транспорту, виробничі бази, штучні та інші споруди, що перебувають у державній власності, власності державних підприємств або власності господарських товариств, у статутному капіталі яких 100 відсотків акцій (часток, паїв) належить державі;

          8.3.земельні ділянки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності та фермерських (селянських) господарств, зайняті молодими садами, ягідниками та виноградниками до вступу їх у пору плодоношення, а також гібридними насадженнями, генофондовими колекціями та розсадниками багаторічних плодових насаджень;

         8.4. земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв.

        8.5.земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

 

9.Особливості оподаткування платою за землю

          9.1. Особливості оподаткування платою за землю встановлюються статтею 284 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

Органи місцевого самоврядування встановлюють ставки плати за землю та пільги щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки рішення щодо ставок земельного податку та наданих пільг зі сплати земельного податку юридичним та/або фізичним особам.

Нові зміни щодо зазначеної інформації надаються до 1 числа першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені зміни.

          9.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

          9.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням прибудинкової території.

Ця  норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

         9.4.Податок за лісові землі справляється як складова рентної плати, що визначається Податковим кодексом України.

 

 1. Порядок обчислення суми податку

10.1.Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

10.2.Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

10.3.Платники земельного податку (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки  податкову декларацію  на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов'язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

10.4. За ново відведені земельні ділянки платник земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним. У разі зміни протягом року об’єкта та /або бази оподаткування платник земельного податку подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

10.5.Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платнику податку до 1 липня звітного року  податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 58 Податкового кодексу України.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року, податок сплачується попереднім  власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником — починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

10.6.За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у спільній власності кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується з урахуванням прибудинкової території кожному з таких осіб:

а) у рівних частинах – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділена в натурі, або одній з таких осіб-власників, визначеній за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

б) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній частковій власності;

в) пропорційно належній частці кожної особи – якщо будівля перебуває у спільній сумісній власності і поділена в натурі.

За земельну ділянку, на якій розташована будівля, що перебуває у користуванні кількох юридичних або фізичних осіб, податок нараховується кожному з них пропорційна тій частині площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з урахуванням прибудинкової території.

          10.7.Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 281.1 статті 281 Податкового Кодексу за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозить інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 

11.Податковий період для плати за землю

11.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

11.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 

 1. Строк сплати плати за землю

12.1.Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

12.2.Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться  щороку до 1 травня.

12.3.Податкове зобов'язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

12.4.Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

12.5.При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

 

 

 

 

 

 

Аналіз  регулятивного впливу  рішення Комишанської  селищної ради

    « Про встановлення  ставок   земельному  податку та визначення   елементів  його справляння   і надання  пільг  по земельному  податку   на території Комишанської селищної ради »

 

Цей аналіз підготовлено відповідно до ст. 8 Закону України від 11.09.2003 № 1160- ІV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта». 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до змін, внесених в податкове законодавство України, органам місцевого самоврядування надано право встановлення розміру ставок земельного податку на території селищної ради.

Згідно Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Чинною редакцією Податкового кодексу України встановлено наступні діапазони ставок земельного податку:

      - для сільськогосподарських угідь - не меньше 0,3 відсотка не більше 1 відсотка  від нормативної грошової оцінки (далі – НГО) земельної ділянки;

      - для земель, нормативну грошову оцінку яких проведено - не більше 3 відсотків від НГО;

      - для земель загального користування – не більше 1 відсотка від нормативної грошової оцінки;

       - для земель, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) - у розмірі не більше 12 % від НГО.

Також, згідно ст. 282 ПКУ  «Пільги щодо сплати податку для  юридичних осіб», з переліку пільговиків із сплати за землю вилучено органи державної влади та органи місцевого самоврядування.

У разі не встановлення селищною радою ставок земельного податку та визначення елементів його справляння , зазначений податок буде справлятися із застосуванням мінімальної ставки. Враховуючи, що місцеві податки і збори у повному обсязі зараховуються до місцевих бюджетів, визначення розміру ставки податку є важливим заходом поповнення селищного бюджету.

 

 1. Цілі державного регулювання.

Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акту є:

 - дотримання законодавства, що регулює порядок нарахування плати за землю в частині встановлення ставок земельного податку;

- надання пільг щодо сплати  земельного податку;

- задоволення інтересів територіальної громади, можливості направлення додаткових коштів на фінансування селищного господарства та здійснення програм соціально-економічного розвитку.

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятних та альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами:

 1. У разі відмови від введення в дію запропонованого регуляторного акта не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.
 2. Прийняття Комишанською селищною радою рішення «Про встановлення ставок земельному  податку та визначення   елементів  його справляння   і надання  пільг  по земельному  податку   на території Комишанської селищної ради ».

Не прийняття зазначеного рішення залишає існуючи ставки земельного податку на попередньому рівні, що призведе до зменшення надходжень до селищного бюджету бюджету.

 1. Механізми розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення селищної  ради «Про встановлення  ставок   земельному  податку та визначення   елементів  його справляння   і надання  пільг  по земельному  податку   на території Комишанської селищної ради».

      Реалізація запропонованого регуляторного акту буде здійснюватись шляхом наступних заходів:

    - встановлення  ставок податку;

    - нарахування плати за землю.

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити збільшення надходження грошових коштів від податку за землю до бюджету селищної ради.

Передбачається, що платники земельного податку, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі.

 1. Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат:

      Введення в дію запропонованого регуляторного акта дозволить врегулювати ставки податку за земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства. Можлива шкода від прийняття регуляторного акту не прогнозується.

      Очікувані витрати та вигоди для різних груп суб’єктів, на які поширюється дія зазначеного регуляторного акту, наведені у таблиці

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

-          забезпечення виконання вимог чинного законодавства України,

-           зростання надходжень до бюджету від плати за землю

 

- часові витрати на підготовку та прийняття рішення, витрати на його оприлюднення

 

Інтереси суб’єктів господарювання

  - нормативно – правове  врегулювання визначення ставки податку за землю

- збільшення плати за землю            

Інтереси громадян

  -  нормативно – правове врегулювання визначення ставки податку за землю

- збільшення плати за землю               

 1. Показникі результативності регуляторного акту.

Результативність буде відстежуватися шляхом:

- аналізу розміру надходжень податку до бюджету;

- кількості платників податку.

 1. 8. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

       Термін дії регуляторного акту один рік (бюджетний).

 1. Показники результативності регуляторного акта.

      1) кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється дія акту - підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, що використовують земельні ділянки;

      2) розмір коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту – додаткове витрачення коштів передбачається на плату за землю;

      3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акту – середній, так як проект рішення буде розміщений на офіційному сайті Комишанської селищної ради та в ЗМІ.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу аналітичних та статистичних даних у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Пропозиції та зауваження у письмовому вигляді приймаються до Комишанської  селищної ради протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу за адресою: смт. Комишани вул. Радянська,81-а, каб. 5 тел.: 43-81-89

 

Селищний голова                                                 О.Б. Фатєєв

ОГОЛОШЕННЯ

про оприлюднення проектів регуляторних актів- Комишанської селищної ради

та аналізів регуляторного впливу до проектів рішень

Відповідно до статей 9,13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» виконавчий комітет Комишанської селищної ради з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, оприлюднює проекти регуляторних актів- рішень селищної ради та аналізи регуляторного впливу до таких рішень:
- «Про встановлення ставок земельного податку та визначення елементів 
його справляння і надання пільг по земельному податку на території 
Комишанської селищної ради »;
- «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що розташоване на території Комишанської селищної ради».
Підставою для розробки проектів регуляторних актів є внесення змін до Податкового кодексу України.
Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються протягом одного місяця з моменту опублікування даних проектів рішень у письмовому вигляді до виконавчого комітету Комишанської селищної ради за адресою: 73490 м. Херсон, смт. Комишани, вул. Центральна ( Радянська),81а тел.43-81-89, 43-85-86, та на адресу електронної пошти :
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адміністрація виконкому селищної ради

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення Комишанської селищної ради «_Про податок на нерухоме майно відмінне,від земельної ділянки, що розташоване на території Комишанської селищної ради»

Аналіз регуляторного впливу розроблено на виконання та з дотриманням вимог статті 8 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та з урахуванням Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 (зі змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151). Аналіз визначає правові та організаційні засади реалізації проекту вказаного регуляторного акта.

Довідкова інформація щодо основних засад справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Селищна рада  належить встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Податковим кодексом України. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, є місцевим податком у складі податку на майно.

Платники податку: юридичні та фізичні особи, які є власниками об’єктів житлової та нежитлової нерухомості.

База оподаткування:загальна площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості.

Ставка податку:
відповідно до Податкового кодексу України: максимальний розмір – 1,5% мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного року).
Відповідно до діючого рішення селищної ради: 1% для об’єктів житлової нерухомості та 0% і 0,5% для об’єктів нежитлової нерухомості
Відповідно до запропонованого проекту регуляторного акту: 0,5% для об’єктів житлової нерухомості фізичних та юридичних осіб та для об’єктів нежитлової нерухомості: 0%- для нежитлової нерухомості фізичних осіб та юридичних осіб - об’єкт оподаткування (господарські (присадибні )будівлі-допоміжні( нежитлові) приміщення , до яких належать сараї , хліви, гаражі, літнікухні,майстерні,вбиральні,погреби,навіси,котельні,бойлерні,трансформаторні підстанції тощо. )
0,5% - для фізичних осіб
0,5% - для юридичні осіб

Порядок обчислення, звітування та сплати податку:
Фізичні особи:
Обчислення суми податку здійснюється контролюючим органом (державною податковою інспекцією).
Податкове повідомлення-рішення про сплату податку та відповідні платіжні реквізити надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом (державною податковою інспекцією).
Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачуєтьсяпротягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

Юридичні особи:
Платники податку самостійно обчислюють суму податку станом на 1 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу декларацію з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.
Податкове зобов'язання за звітний рік з податку сплачується авансовими внесками щокварталу до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.


Проблема, яку пропонується розв’язати - визначення на законних підставах розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Комишанської селищної ради , шляхом викладення Елементів податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Комишанської селищної ради , у новій редакції.


Причини виникнення проблеми:

На виконання Закону України від 24 грудня 2015 року N 909 - VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень в 2016 році» рішенням Комишанської селищної ради від 16.03.2017 №192 «Про внесення змін до рішення Комишанської селищної ради від 16.06.2016 №87 «Про податок на нерухоме майно ,відмінне від земельної ділянки, що розташоване на території Комишанської селищної ради ».
У разі не встановлення селищною радою податку на нерухоме майно,відмінне від земельної ділянки , зазначений податок буде справлятися із застосуванням мінімальної ставки. Враховуючи, що місцеві податки і збори у повному обсязі зараховуються до місцевих бюджетів,визначення розміру ставки податку є важливим заходом поповнення селищного бюджету.
Оцінка важливості проблеми:

Реформування країни неможливе без ефективного розвитку територіальних громад, який потребує відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів.
Тому, в рамках загальнодержавної кампанії з децентралізації влади, податковим законодавством України було передбачено суттєве зміцнення ресурсної бази місцевих бюджетів за рахунок платежів, надходження від яких є фінансово значимими та стабільними, зокрема податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Таким чином, особливо важливим є впровадження на території Комишанської селищної ради механізму справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, який забезпечить справедливі умови для сплати податку платниками , а також стабільні надходження до бюджету селища.

Визначення основних груп (підгруп), на які проблема справляє вплив:Групи (підгрупи) Так Ні
Громадяни +
Органи місцевого самоврядування +
Суб’єкти господарювання, +
у тому числі суб’єкти малого підприємництва +

Розв’язання даної проблеми за допомогою ринкового механізму неможливе, оскільки чинне податкове законодавство чітко регламентує, що до повноважень саме селищної ради належить встановлення ставок місцевих податків та зборів в межах ставок, визначених Податковим кодексом України.


II. Цілі державного регулювання
-  встановлення доцільних і обґрунтованих розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
- надання пільг щодо сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- забезпечення стабільних надходжень до селищного бюджету.

III. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

Визначення альтернативних способів
Для досягнення встановлених цілей розглянуто наступні альтернативи:

Вид альтернативи Опис альтернативи
Неприйняття запропонованого регуляторного акта (збереження існуючого механізму регулювання)
(далі – Альтернатива 1)
У разі відмови від введення в дію запропонованого регуляторного акта призведе до виникнення непорозуміння між платниками податку та органами державної податкової служби щодо порядку справляння місцевих податків,створить небажану соціальну напругу у суспільстві,спричинить виникнення правової колізії.
Скасування існуючого та неприйняття нового регуляторного акта (відмова від регулювання)
(далі – Альтернатива 2) При застосуванні даної альтернативи буде взагалі відсутній механізм регулювання. Податок справлятися не буде, що призведе до зменшення податкового навантаження на громадян. Однак, альтернатива є неприйнятною, оскільки призводить до відмови від цілей по зміцненню ресурсної бази місцевого самоврядування, збільшення надходжень до місцевого бюджету та в подальшому, спрямування даних коштів на фінансування соціально-економічного селища міста.
Прийняття запропонованого регуляторного акта
(далі – Альтернатива 3) Застосування даної альтернативи є додатковим фінансовим стимулом для платників податку та частково зменшує податкове навантаження. При цьому даний механізм одночасно може призвести до часткових втрат бюджету. Однак, втрати бюджету можуть бути компенсовані за рахунок стимулювання платників для сплати податку до бюджету у повному обсязі внаслідок зменшення податкового навантаження.
Дана альтернатива є найбільш прийнятною для досягнення цілей, так як підтримка платників в існуючих умовах є особливо актуальним та важливим питанням, дозволить забезпечити стабільні надходження до селищного бюджету.

Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу інтересів Комишанської селищної ради


Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 - Стабільні надходження податку до бюджету селища за існуючим ставками;
- спрямування коштів на соціально-економічний розвиток селища, вирішення проблем громадян. Витрати на організацію контролю за надходженням коштів до селищного бюджету.

Альтернатива 2
Зменшення соціальної напруги на території Комишанської селищної ради.
Втрата значимого джерела надходжень бюджету селища, кошти якого спрямовуються на соціально-економічний розвиток селищ, вирішення проблем громадян.
Альтернатива 3 - Стабільні надходження податку до бюджету селища;
- Спрямування коштів на соціально-економічний розвиток селищ;
- Зниження соціальної напруги на території Комишанської селищної ради;
- Прозорість і гласність у процесі формування розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
Витрати, пов’язані із виконанням регуляторного акта:
- на розповсюдження та тиражування прийнятого рішення;
- витрати на організацію контролю за надходженням коштів до селищного бюджету.

Витрати, пов’язані із диференціацією ставок податку (за рахунок зменшення ставок):
- можливе часткове зменшення надходжень до бюджету селища та спрямування коштів на соціально-економічний розвиток селищ у меншому обсязі (може бути компенсовано за рахунок стимулювання платників для сплати податку до бюджету у повному обсязі).

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян


Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 Прямі вигоди відсутні

Непрямі вигоди полягають у спрямуванні коштів податку на соціально-економічний розвиток селищ, вирішення проблем громадян.
Сплата податку до селищного бюджету за існуючими ставками
Альтернатива 2
- Скасування необхідності сплачувати податок;
- Зменшення податкового навантаження
Прямі витрати відсутні

Непрямі витрати полягають у зменшенні обсягу бюджетних коштів, які будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток селищ розташованих на території Комишанської селищної ради, вирішення проблем громадян.

Альтернатива 3 Прямі вигоди полягають у зменшенні ставок для певних об’єктів нерухомості (в залежності від місця розташування)

Непрямі вигоди полягають у спрямуванні коштів податку на соціально-економічний розвиток селищ, вирішення проблем громадян. Прямі витрати полягають у необхідності сплати податку до селищного бюджету

Непрямі витрати полягають у можливому зменшенні бюджетних коштів, які будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток селищ, вирішення проблем громадян.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник Великі Середні Малі У тому числі:Мікро Разом
Фіз. особи Юр. особи Фіз. особи Юр. особи
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць 20 100 100

10

-
-
  230
 


Вид альтернативи Вигоди Витрати
Альтернатива 1 відсутні Сплата податку до бюджету селища за існуючими ставками
Альтернатива 2 - Скасування необхідності сплачувати податок;
- Зменшення податкового навантаження
Відсутні
Альтернатива 3 Зменшення ставок для певних об’єктів нерухомості Сплата податку до бюджету селища

Витрати, які будуть виникати у суб’єктів господарювання великого і середнього підприємництва внаслідок дії регуляторного акта (згідно з додатком 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).


Сумарні витрати за альтернативами Сума витрат, гривень
Альтернатива 1 100,00
Альтернатива 2 -
Альтернатива 3 100,00

IV. Вибір найбільш оптимального
альтернативного способу досягнення цілей


Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми) Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки) Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 1 Проблему зменшення податкового навантаження на платників за рахунок диференціації ставок податку не буде вирішено (проблема продовжує існувати)
Альтернатива 2 - Регулювання буде взагалі відсутнє
Альтернатива 3 3 Проблему зменшення податкового навантаження на платників за рахунок диференціації ставок податку буде вирішено
Цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)Рейтинг результативності Вигоди (підсумок) Витрати (підсумок) Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Надходження коштів податку до бюджету у більших обсягах, що дозволить спрямувати їх на соціально-економічний розвиток селищ, вирішення проблем громадян.
Витрати, пов’язані із сплатою податку до бюджету селищної ради за існуючими ставками (без врахування місця розташування об’єкту нерухомості).

Витрати на організацію контролю за надходженням коштів до селищного бюджету.
У разі залишення ситуації, яка склалась, без змін, проблема однакового податкового навантаження на платників податку за об’єкти, розташовані на території Комишанської селищної ради з різною комерційною привабливістю, продовжуватиме існувати.
Альтернатива 2 - Скасування необхідності сплачувати податок, відсутність податкового навантаження на власників об’єктів нерухомості. Втрата значимого джерела надходжень до селищного бюджету , кошти якого спрямовуються на соціально-економічний розвиток селищ, вирішення проблем громадян. Державне регулювання відсутнє
Альтернатива 3 Стабільні надходження податку до селищного бюджету , які будуть спрямовані на соціально-економічний розвиток селищ, вирішення проблем громадян;
- Зниження соціальної напруги та податкового навантаження;
- Прозорість і гласність у процесі формування розміру ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.

Зменшення надходжень до бюджету селищної ради

- Витрати, пов’язані із сплатою податку до селищного бюджету .
Витрати на організацію контролю за надходженням коштів до селищного бюджету.
При виборі зазначеної альтернативи буде максимально досягнуто цілі державного регулювання


Рейтинг Аргументи щодо переваги обраної альтернативи\причини відмови від альтернативи Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1 Не прийнятна, оскільки не вирішує проблемних питань - -
Альтернатива 2 Не прийнятна, оскільки не вирішує проблемних питань
Альтернатива 3 Для досягнення встановлених цілей, перевага була надана даній альтернативі, оскільки проектом рішення запропоновано встановлення на законних підставах розмірів ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
Прийняття проекту дозволить зменшити податкове навантаження на платників, а також забезпечить стабільні надходження податку до бюджету міста. На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників – ухвалення змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. В такому випадку рішення міської ради потребуватиме внесення відповідних змін та доповнень.

V. Механізми та заходи, які забезпечать
розв’язання визначеної проблеми

Механізм розв’язання визначеної проблеми полягає у забезпеченні:
- викладення Положення про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Комишанської селищної ради у новій редакції;
встановлення ставок податку для нерухомості : 0,5% для об’єктів житлової нерухомості фізичних та юридичних осіб
0%- для нежитлової нерухомості фізичних осіб та юридичних осіб - об’єкт оподаткування (господарські (присадибні )будівлі-допоміжні( нежитлові) приміщення , до яких належать сараї , хліви, гаражі, літні кухні,майстерні,вбиральні,погреби,навіси,котельні,бойлерні,трансформаторні підстанції тощо. )
0,5% - для фізичних осіб
0,5% - для юридичні осіб
-  інформування  платників про встановлені ставки податку;
- контроль за надходженням податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до селищного бюджету .
VI. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно
від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади
чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи,
які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги
Розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб’єктів малого підприємництва (М-тест) наведено у додатку 4.

VII. Обґрунтування запропонованого строку дії
регуляторного акта
Термін дії регуляторного акта необмежений, зміни та доповнення будуть вноситись за потребою.

VIII. Визначення показників результативності дії регуляторного акта
Навести значення прогнозних показників результативності дії регуляторного акта (у кількісному виразі). Слід визначити не менше ніж три кількісних показники, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

Для відстеження результативності дії регуляторного акта визначено такі
показники:

Показники результативності Перший рік запровадження
За п’ять років

Розмір надходжень до місцевого бюджету податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
100 000 ,0 грн. 500  000,0 грн.
Кількість суб'єктів господарювання, на яких розповсюджується дія акта
230 230
Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.
Відповідно до частини 5 статті 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» Регуляторні акти, прийняті органами та посадовими особами місцевого самоврядування, офіційно оприлюднюються в друкованих засобах масової інформації відповідних рад.
Таким чином, рівень поінформованості суб'єктів господарювання, фізичних осіб з основних положень рішення визначається чисельністю осіб, які ознайомляться з ним.
У м. Херсоні таким друкованим джерелом інформації є міська газета «Прямо в руки»

IX. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься
відстеження результативності дії регуляторного акта

Базове відстеження результативності дії рішення буде здійснено через 6 місяців після набуття ним чинності.
Повторне відстеження проводитиметься через рік.
Періодичні відстеження проводитимуться раз на кожні 3 роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності дії рішення.
Відстеження результативності дії акта буде здійснюватися відповідальним за його розробку – Виконавчим Комітетом Комишанської селищної ради на підставі аналізу статистичних даних щодо кількості суб’єктів господарювання, на яких розповсюджується дія регуляторного акту, наданих державними податковими інспекціями міста, а також аналізу статистичних даних щодо надходження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до бюджету селищної ради.

Додаток 2
до Методики проведення
аналізу впливу
регуляторного акта

ВИТРАТИ
на одного суб’єкта господарювання великого і
середнього підприємництва, які виникають
внаслідок дії регуляторного акта

Розрахунок вартості 1 людино-години:
Норма робочого часу на 2017 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2003,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2017 рік. Лист Мінсоцполітики від 20.07.2015 № 10846/0/14-15/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік».
Використовується середній розмір заробітної плати для посади «бухгалтер» за даними досліджень кар’єрного порталу rabota.ua  - 4300,0 грн. на місяць.У погодинному визначенні розмір становить 25,76 грн. (4300,0*12/2003).


Порядковий номер Витрати За перший рік За п’ять років
1 Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо, гривень -
2 Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів), гривень 904000,0 грн. 4520000,0 грн.
3 Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам, гривень 3,75 годин*25,76 грн. = 96,6грн.
4 Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо), гривень -
5 Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних/обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо), гривень -
6 Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо), гривень Незначні витрати(роздрукування та заповнення бланку декларації на 4 аркушах)
7 Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу, гривень Не передбачається у зв’язку із тим, що великі та середні підприємства звичайно мають у штаті бухгалтера
8 Інше (уточнити), гривень -
9 РАЗОМ (сума рядків: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + + 7 + 8), гривень 96,6
10 Кількість суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на яких буде поширено регулювання, одиниць 300 осіб
11 Сумарні витрати суб’єктів господарювання великого та середнього підприємництва, на виконання регулювання (вартість регулювання) (рядок 9 х рядок 10), гривень 96,6 грн.*300 осіб = 28980 грн. 144900,0 грн.
Розрахунок відповідних витрат на одного суб’єкта господарювання

Вид витрат У перший рік Періодичні (за рік) Витрати за п’ять років
Витрати на придбання основних фондів, обладнання та приладів, сервісне обслуговування, навчання/підвищення кваліфікації персоналу тощо -

Вид витрат Витрати на сплату податків та зборів (змінених/нововведених) (за рік) Витрати за п’ять років
Податки та збори (зміна розміру податків/зборів, виникнення необхідності у сплаті податків/зборів) Зміна розміру податку не передбачається, оскільки незважаючи на розподіл ставок податку по зонах, середня ставка податку залишається на попередньому рівні (1,0%).

Вид витрат Витрати* на ведення обліку, підготовку та подання звітності (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій за рік Разом за рік Витрати за п’ять років
Витрати, пов’язані із веденням обліку, підготовкою та поданням звітності державним органам (витрати часу персоналу) 3,75 годин * 25,76 грн. = 96,6 грн.

_________
* Вартість витрат, пов’язаних із підготовкою та поданням звітності державним органам, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації).

Вид витрат Витрати* на адміністрування заходів державного нагляду (контролю) (за рік) Витрати на оплату штрафних санкцій та усунення виявлених порушень (за рік) Разом за рік Витрати за
п’ять років
Витрати, пов’язані з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю) (перевірок, штрафних санкцій, виконання рішень/ приписів тощо) -
__________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням заходів державного нагляду (контролю), визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації.


Вид витрат Витрати на проходження відповідних процедур (витрати часу, витрати на експертизи, тощо) Витрати безпосередньо на дозволи, ліцензії, сертифікати, страхові поліси
(за рік — стартовий) Разом за рік (стартовий) Витрати за
п’ять років
Витрати на отримання адміністративних послуг (дозволів, ліцензій, сертифікатів, атестатів, погоджень, висновків, проведення незалежних / обов’язкових експертиз, сертифікації, атестації тощо) та інших послуг (проведення наукових, інших експертиз, страхування тощо) -


Вид витрат За рік (стартовий) Періодичні
(за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Витрати на оборотні активи (матеріали, канцелярські товари тощо) Незначні витрати(роздрукування та заповнення бланку декларації на 4 аркушах)

Вид витрат Витрати на оплату праці додатково найманого персоналу (за рік) Витрати за
п’ять років
Витрати, пов’язані із наймом додаткового персоналу

Не передбачається у зв’язку із тим, що великі та середні підприємства звичайно мають у штаті бухгалтера


Додаток 4
до Методики проведення аналізу впливу
регуляторного акта

 

ТЕСТ 
малого підприємництва (М-Тест)
1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання
Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у квітні 2017 року.

Порядковий номер Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо) Кількість учасників консультацій, осіб Основні результати консультацій (опис)
1. - Робоча зустріч
- Телефонні розмови із власниками об’єктів нерухомості

25 Доведення до відома присутніх розрахунки та обґрунтування нагальної необхідності перегляду ставок податку на нерухомість
При розробці проекту регуляторного акта враховано громадську думку щодо визначення найбільш оптимальних ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, з дотриманням вимог чинного законодавства.
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва (мікро- та малі):
- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: 120 (одиниць), у тому числі малого підприємництва 110(одиниць) з них мікропідприємництва 0 (одиниць);
- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив –97,1 (відсотків) (відповідно до таблиці “Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання” додатка 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Найменування оцінки У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання) Періодичні (за наступний рік) Витрати за
п’ять років
Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання
1 Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів) -
0,0
0,0

0,0
2 Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади чи місцевого самоврядування

0,0

0,0

0,0
3 Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0,0
0,0
0,0
4 Процедури обслуговування обладнання (технічне обслуговування)
-
-
-
5 Інші процедури (уточнити) - - -
6 Разом, гривень

0,0 Х
0,0
7 Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць
120
8 Суммарно, гривень

120*0,0=0,0грн.
Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування
Розрахунок вартості 1 людино-години:
Норма робочого часу на 2017 рік становить при 40-годинному робочому тижні – 2003,0 години (Норми тривалості робочого часу на 2017 рік. Лист Мінсоцполітики від 20.07.2015 № 10846/0/14-15/13 «Про розрахунок норми тривалості робочого часу на 2017 рік».
Використовується мінімальний розмір заробітної плати. Середній мінімальний щомісячний розмір заробітної плати на 01.01.2017 рік становить: 3200 грн. та 8,29 грн. у погодинному розмірі (Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII «Про Державний бюджет України на 2017 рік».
9 Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання
Витрати часу на отримання інформації про регуляторний акт, отримання необхідної форми для звітування. Стосується 100% суб’єктів.


Оціночно: 0,25 годин (пошук тексту Положення про нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на території Комишанської селищної ради

10 Процедури організації виконання вимог регулювання
Стосується 100,0% суб’єктів.
Оціночно:
а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 0,5 годин;
для фізичних осіб – підприємців: 0,1 годин
у тому числі визначення та організація у суб’єкта малого підприємництва відповідального за виконання вимог регуляції
11 Процедури офіційного звітування
Витрати часу на отримання інформації про звіт щодо регуляторного акту, отримання необхідних форм та визначення органу, що приймає звіти, та місця звітності

Стосується 16,7% суб’єктів (юридичні особи - 17)

\
Витрати часу на заповнення звітної форми:
Стосується 16,7% суб’єктів (юридичні особи - 17)

 

Витрати часу на передачу звітної форми:
Стосується 16,7% суб’єктів (юридичні особи - 17)

 

Оцінка витрат часу на корегування (оцінка природного рівня помилок): Оціночно:
а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи): 1 година
(знаходження бланку податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, уточнення місця розташування та робочих годин прийому у відповідній державній податковій інспекції, уточнення процедур подання звітності у державного податкового інспектора);
б) для фізичних осіб – підприємців: 0 годин
(повідомлення-рішення про сплату податку із зазначення сум податку та реквізитів для сплати надсилаються/вручаються фізичним особам контролюючим органом)

 

 

Оціночно:
а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 0,5 години
(визначення ставки податку відповідно до зони розташування об’єкту нерухомості, розрахунок суми сплати податку до бюджету, заповнення декларації)
б) для фізичних осіб- підприємців 0 годин
(повідомлення рішення про сплату податку заповнюється державною податковою інспекцією)

 


Оціночно
а) для підприємств малого бізнесу (юридичні особи) 1,5 годин
(Фізична передача податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до відповідної державної податкової інспекції, включаючи середній час на переміщення з офісу суб’єкта господарювання до відповідної податкової інспекції та зворотній шлях)
б) для фізичних осіб- підприємців 0 годин
(не передають звітні форми)

Оціночно: природний рівень - 5% від загальної кількості

12 Процедури щодо забезпечення процессу перевірок
13 Інші процедури (уточнити) -
14 Разом, гривень
а)для підприємств малого бізнесу (юридичні особи):
17 осіб * 3,75 годин * 8,29 грн. = 528,48грн.
б) для фізичних осіб- підприємців:
100 осіб * 0,35 годин * 8,29 грн. = 290,15 грн.
РАЗОМ по юридичних та фізичних особах 817,63 грн.

15 Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць 120
16 Сумарно, гривень
Сумарно з урахуванням виправлених похибок
817,63 грн.*1,05
=858,51 грн. Х


Бюджетні витрати на адміністрування регулювання
суб’єктів малого підприємництва
Державний орган, для якого здійснюється розрахунок вартості адміністрування регулювання:
Виконавчий комітет Комишанської селищної ради.
Виконавчий комітет Комишанської селищної рада не несе витрат щодо адміністрування регулювання.
Державні податкові інспекції міста.

Процедура регулювання суб’єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб’єкта господарювання малого підприємництва — за потреби окремо для суб’єктів малого та мікро-підприємництв) Планові витрати часу на процедуру Вартість часу співробіт-ника органу державної влади відповідної категорії (заробітна плата) Оцінка кількості процедур за рік, що припадають на одного суб’єкта Оцінка кількості суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулюва-ння Витрати на адміні-струваннярегулю-вання* (за рік), гривень
1. Облік суб’єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання 0,1 14,40 1 120 172,80
2. Поточний контроль за суб’єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:
камеральні
виїзні
3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання
4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання
5. Оскарження одного окремого рішення суб’єктами господарювання
6. Підготовка звітності за результатами регулювання 0,5 14,40 4 120 3456,00
7. Інші адміністративні процедури (уточнити): ______________________________________________
Разом за рік Х Х Х Х
Сумарно за п’ять років Х Х Х Х


__________
* Вартість витрат, пов’язаних з адмініструванням процесу регулювання державними органами, визначається шляхом множення фактичних витрат часу персоналу на заробітну плату спеціаліста відповідної кваліфікації та на кількість суб’єктів, що підпадають під дію процедури регулювання, та на кількість процедур за рік.

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер Показник Перший рік регулювання (стартовий) За п’ять років
1 Оцінка “прямих” витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 0,0 грн.
(дані рядка 8 пункту 3 цього додатка) дані рядка 8 пункту 3 цього додатка
2 Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування 858,51 грн.
(дані рядка 16 пункту 3 цього додатка) 4292,55грн.
дані рядка 16 пункту 3 цього додатка
3 Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання 858,51грн.
(сума рядків 1 та 2 цієї таблиці) 4 292,55грн.
сума рядків 1 та 2 цієї таблиці
4 Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва 3456,00 грн.
дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка 17280,00 грн.
дані з таблиці “Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва” цього додатка
5 Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

43145,51 грн.
сума рядків 3 та 4 цієї таблиці 21572,55 грн.
сума рядків 3 та 4 цієї таблиці
5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання.

Пом’якшувальними заходами для суб’єктів малого підприємництва може бути встановлення зменшених ставок або спрощення адміністративних процедур з виконання регулювання.
Щодо зменшення ставок податку.
Відповідно до податкового законодавства до повноважень органів місцевого самоврядування належить встановлення ставок по місцевих податках і зборах у межах, встановлених Податковим кодексом України. Гранична межа розміру ставки, передбачена даним Кодексом, складає 1,5% від мінімальної заробітної плати, встановленої на 01 січня податкового (звітного) року.
Таким чином, прийняття ставки податку на нерухомість на території Комишанської селищної ради у максимальному розмірі 0,5% є законним.
Однак, з метою пом’якшення дії державного регулювання, недопущення значного податкового навантаження на суб’єктів господарювання запропоновано ставки регулювання, визначеній у розділі ІІ аналізу регуляторного впливу проекту запропонованого рішення.
Щодо спрощення адміністративних процедур з регулювання.
Чинне податкове законодавство передбачає пряме регулювання питань порядку, строків, звітування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (визначається виключно нормами Податкового кодексу України).
Таким чином, Комишанська селищна рада не має повноважень щодо встановлення пом’якшувальних заходів з адміністративних процедур з регулювання. Застосування даних заходів можливе тільки за умов внесення змін до податкового законодавства України.

 

Селищний голова                                                           О.Б.Фатєєв

        Аналіз

регуляторного впливу  проекту рішення Комишанської селищної  ради  «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених  пунктів Комишанської селищної ради» 

Цей аналіз підготовлено відповідно до ст. 8 Закону України від 11.09.2003 № 1160- І V «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта». 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до ст. 206 Земельного кодексу України використання землі в Україні є платним. Плата за землю здійснюється у вигляді земельного податку або орендної плати, які визначаються залежно від нормативної грошової оцінки земель.Згідно з ч.3 ст. 201 Земельного кодексу України, нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель тощо.Рішенням  Комишанської селищної ради Полтавської області                                          від 29.12. 2009 року «Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів» було затверджено технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів  селищної ради.Відповідно до ч. 2 ст. 18 Закону України «Про оцінку земель», нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, проводиться не рідше ніж раз на 5–7 років.

Розглянувши технічну документацію про нормативну грошової оцінки земель смт. Комишани сел.. Приозерне сел.. Куйбишеве сел. Петровського  Комишанської селищної ради, розроблену ТОВ  КФ   « Спектр» відповідно до вимог чинного закнонодавства України, підготовлено проект рішення  Комишанської селищної ради  «Про затвердження технічної документації про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Комишанської селищної ради».

 1. Визначення цілей державного регулювання.

Регуляторний акт спрямований на забезпечення введення в дію нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Комишанської селищної ради з 1 січня 2017 року та наповнення селищного бюджету від надходжень плати за землю.

 1. Визначення та оцінка всіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Перша альтернатива – залишити дану ситуацію без змін.Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки відсутність затвердженої технічної документації про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Комишанської селищної ради  призведе до порушень вимог чинного законодавства України, зокрема ч.2 ст.18 Закону України «Про оцінку земель», а також до того, що не буде досягнуто цілей правового регулювання.

Друга альтернатива – затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів Комишанської селищної ради.Таким чином, приймається другий альтернативний варіант, оскільки він спрямований на виконання вимог діючого законодавства України в частині забезпечення введення в дію нормативної грошової оцінки земель  населених пунктів Комишанської селищної ради  з 1 січня 2017 року, а також на забезпечення наповнення селищного бюджету від плати за землю, що дозволить досягти поставленої цілі.

 1. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

 1. Оприлюднення проекту рішення селищної ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Комишанської селищної ради» з метою отримання пропозицій та зауважень;
 2. Затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель смт. Комишани сел.. Приозерне сел.. Куйбишеве сел.. Петровського базовою вартістю одного квадратного метра по населеним пунктам;
 3. Введення в дію нормативної грошової оцінки земель міста з 01.01.2017 р.;
 4. Інформування юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадян селищної ради, щодо введення в дію нормативної грошової оцінки.

 

 1. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта .

Цілі  прийняття  спрямовані  на врегулювання  питань, пов’язаних з  визначенням  вартості земель  населених пунктів  селищної ради та встановлення  фінансових зобов’язань   землевласників і землекористувачів  перед  селищним бюджетом та територіальною громадою.

 1. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

 

Запровадження нормативно-правового акта, відповідно до Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади.

Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, в яких земельні ділянки знаходяться у власності або користуванні; інтереси держави, органу місцевого самоврядування. В приведеній нижче таблиці приведені соціальні, адміністративно-господарчі та економічні вигоди, а також витрати, які очікуються в наслідок застосування запропонованого регуляторного акта.

 

Суб’єкт 

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України;

Зростання надходжень до доходної частини міського бюджету від плати за землю;

Наявність більш повної інформації про земельні ділянки

Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель населених пунктів Комишанської селищної ради.

 

Суб’єкти підприємницької діяльності,

громадяни

Підвищення відповідальності за не ефективне використання земельних ділянок;

Зменшення не офіційних видатків внаслідок зменшення рівня корупції

Збільшення розмірів плати за землю;

Витрати на отримання довідки про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

 1. Обґрунтування дії запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Термін дії регуляторного акта – запроваджується на термін передбачений ст.18 Закону України «Про оцінку земель» (5–7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.

 1. Визначені показники результативності регуляторного акта.

В процесі відстеження результативності впровадження регуляторного акта будуть досліджуватися наступні показники:

– надходження коштів від земельного податку за земельні ділянки;

– надходження коштів від орендної плати за земельні ділянки;

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта.

 

Відстеження результативності даного регуляторного акту буде здійснюватись шляхом аналізу зазначених кількісних його показників.

Базове відстеження результативності регуляторного акта  здійснюється до набрання його чинності.

Повторне відстеження буде здійснюватися через два роки після набрання ним чинності. У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження результативності будуть здійснюватись раз на кожні три роки, починаючи від дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності відповідно до статті 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

 

Селищний голова                                                                      О. Б.  Фатєєв

 

КОМИШАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

м.   Херсона

                                                               ______      сесія селищної ради  VІІ скликання

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

смт. Комишани

від                  2016  року                                                                                        

Про затвердження  технічної документації з нормативної  грошової  оцінки земель населених пунктів Комишанської  селищної ради

Розглянувши, розроблену ТОВ  КФ   « Спектр», технічну документацію  з нормативної оцінки  земель  населених  пунктів  Комишанської селищної ради , керуючись  ст.12  Земельного кодексу України  ст. ст. 15,18  Закону  України  « Про оцінку  земель»,ст. 26  Закону України  « Про  місцеве  самоврядування» селищна  рада

ВИРІШИЛА :

1.Затвердити технічну документацію з  нормативної грошової  оцінки земель розташованих в межах населених пунктів Комишанської селищного  ради  згідно технічної документації.

- Плоша  населеного пункту смт. Комишани  становить 319,5209 га;

-- Плоша  населеного пункту сел. Приозерне   становить 129,0273 га;

-- Плоша  населеного пункту сел..Куйбишеве  становить   134,7964 га;

-- Плоша  населеного пункту сел. Петровського становить  8,1554 га;

-   Базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра території  смт. Комишани становить  106,92 грн./кв.м.

-     Базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра території сел.Приозерне становить 83,52 грн./кв.м.

--    Базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра території сел.Куйбишеве становить 70,12 грн./кв.м.

--  Базова нормативна грошова оцінка одного квадратного метра території сел.Петровського становить 64,56 грн./кв.м.

2.Ввести в дію нормативну грошову оцінку земель населених пунктів  комишанської селищної  ради з 01.01.2017 року.

3. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів  Комишанської селищної  ради підлягає щорічній індексації відповідно до вимог діючого законодавства.

4. Внести зміни до договорів оренди землі, які були складені раніше у зв'язку з введенням в дію нормативно-грошової оцінки землі в частині орендної плати за земельні ділянки

5. Оприлюднити дане рішення згідно вимог чинного законодавства.

6. Вважати з 01.01.2017 року таким, що втратило чинність, рішення Комишанської селищної  ради  від 29.12.2009 року № 499 «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки  населених пунктів ».

7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, регуляторної політики, з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Макусинська С.А.).

 

Селищний голова                                                                      О. Б.  Фатєєв

Аналіз  регулятивного впливу  рішення Комишанської  селищної ради

    « Про  встановлення  земельного податку на території Комишанської селищної ради»

 

Цей аналіз підготовлено відповідно до ст. 8 Закону України від 11.09.2003 № 1160- І V «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта». 

 1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання.

Відповідно до змін, внесених в податкове законодавство України, органам місцевого самоврядування надано право встановлення розміру ставок земельного податку на території селищної ради.

Згідно Податкового кодексу України рішення про встановлення місцевих податків та зборів офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого самоврядування  до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

У разі якщо селищна рада не прийняла  рішення, плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному.

Згідно ст. 274.1. ПКУ ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі не більше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

Згідно ст. 274.2. ПКУ ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності)  встановлено у розмірі не більше 12 відсотків від нормативної грошової оцінки.

Введення в дію рішення Комишанської селищної  ради «Про встановлення ставок земельного податку на території  Комишанської селищної ради» дасть можливість збільшити надходження до бюджету ради.

 1. Цілі державного регулювання.

Цілями прийняття і запровадження даного регуляторного акту є:

 - дотримання законодавства, що регулює порядок нарахування плати за землю в частині встановлення ставок земельного податку;

- надання пільг щодо сплати  земельного податку;

- задоволення інтересів територіальної громади, можливості направлення додаткових коштів на фінансування селищного господарства та здійснення програм соціально-економічного розвитку.

 1. Визначення та оцінка усіх прийнятних та альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Досягнення встановленої цілі можливо наступними способами:

 1. У разі відмови від введення в дію запропонованого регуляторного акта не буде забезпечено безумовне виконання вимог чинного законодавства.
 2. Прийняття Комишанською селищною радою рішення «Про встановлення ставок земельного податку на території Комишанської селищної ради».

Не прийняття зазначеного рішення залишає існуючи ставки земельного податку на попередньому рівні, що призведе до зменшення надходжень до селищного бюджету бюджету.

 

 

 

 1. Механізми розв’язання проблеми.

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти рішення селищної  ради «Про встановлення ставок земельного податку на території Комишанської селищної ради».

      Реалізація запропонованого регуляторного акту буде здійснюватись шляхом наступних заходів:

    - встановлення  ставок податку;

    - нарахування плати за землю.

 1. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття регуляторного акта дозволить забезпечити збільшення надходження грошових коштів від податку за землю до бюджету селищної ради.

Передбачається, що платники земельного податку, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі.

 1. Очікувані результати від прийняття запропонованого регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат:

      Введення в дію запропонованого регуляторного акта дозволить врегулювати ставки податку за земельні ділянки у відповідності до чинного законодавства. Можлива шкода від прийняття регуляторного акту не прогнозується.

      Очікувані витрати та вигоди для різних груп суб’єктів, на які поширюється дія зазначеного регуляторного акту, наведені у таблиці

Об’єкт впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси органів місцевого самоврядування

-         забезпечення виконання вимог чинного законодавства України,

-          зростання надходжень до бюджету від плати за землю

 

- часові витрати на підготовку та прийняття рішення, витрати на його оприлюднення

 

Інтереси суб’єктів господарювання

  - нормативно – правове  врегулювання визначення ставки податку за землю

- збільшення плати за землю            

Інтереси громадян

  -  нормативно – правове врегулювання визначення ставки податку за землю

- збільшення плати за землю               

 1. Показникі результативності регуляторного акту.

Результативність буде відстежуватися шляхом:

- аналізу розміру надходжень податку до бюджету;

- кількості платників податку.

 1. 8. Обґрунтування терміну дії запропонованого регуляторного акту.

       Термін дії регуляторного акту один рік (бюджетний).

 1. Показники результативності регуляторного акта.

      1) кількість суб’єктів господарювання або фізичних осіб, на яких поширюється дія акту - підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці, що використовують земельні ділянки;

      2) розмір коштів і часу, що витрачається суб’єктами господарювання або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту – додаткове витрачення коштів передбачається на плату за землю;

      3) рівень поінформованості суб’єктів господарювання або фізичних осіб з основних положень акту – середній, так як проект рішення буде розміщений на офіційному сайті Комишанської селищної ради та в ЗМІ.

 1. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття

Відстеження результативності регуляторного акта здійснюватиметься шляхом аналізу аналітичних та статистичних даних у відповідності до статті 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Пропозиції та зауваження у письмовому вигляді приймаються до Комишанської  селищної ради протягом одного місяця з дня оприлюднення проекту рішення та аналізу регуляторного впливу за адресою: смт. Комишани вул. Радянська,81-а, каб. 5 тел.: 43-81-89

 

Селищний голова                                                 О.Б. Фатєєв

 

КОМИШАНСЬКА  СЕЛИЩНА  РАДА

м.   Херсона

                               ______      сесія селищної ради  VІІ скликання

ПРОЕКТ   РІШЕННЯ

смт. Комишани

від                  2016  року                                                                                        

 

Про встановлення  ставок     земельному  податку  на території Комишанської 

селищної ради

 

 З метою  встановлення  податку  на майно  в частині   плати за землю на  території Комишанської селищної ради , враховуючи  рекомендації  постійної  комісії   з  питань   з  питань  благоустрою,  транспорту,   екології,  охорони навколишнього середовища, регулювання земельних  відносин та питань  комунального  господарства  благоустрою,, відповідно до  Податкового кодексу України від 02.12.2010 року  № 2755- VІ ( зі змінами),керуючись ст..26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

селищна рада

 

ВИРІШИЛА :

 1. Встановити на території Комишанської селищної ради а земельний податок (далі – Податок), як складову частину плати за землю.
 2. Визначити ставки Податку:

2.1. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у  власності юридичних та фізичних осіб встановлюється у наступному розмірі від їх нормативної грошової оцінки:

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибні ділянки) – 1%;

- іншого цільового призначення – 2 %.

2.2. Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі 12 відсотків від їх нормативної грошової оцінки.

2.3. Ставка податку для сільськогосподарських угідь та земель загального користування встановлюється у розмірі 1 відсотка від їх нормативної грошової оцінки.

 1. Визначити елементи земельного податку згідно з додатком 1.
 2. Встановити, що на території Комишанської селищної ради застосовуються пільги щодо сплати Податку згідно з додатком 2.
 3. Рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.
 4. 6. Висвітлити у засобах  масової   інформації  зміст даного  рішення.
 5. Контроль за повнотою і своєчасністю надходження земельного податку покласти на Державну податкову інспекцію у м. Херсоні Головного управління ДФС у Херсонській області.

  8.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності, регуляторної політики, з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку (Макусинська С.А.).

Селищний голова                                                                      О. Б.  Фатєєв

 

 

 

                                                                                                    Додаток

до рішення селищної ради

від             2016 р №

            Визначення  елементів  податку на

майно  як  складову частину  плати за землю

                               Загальні положення

 Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки комунальної власності, і зараховується до селищного бюджету.

 1. Платники земельного податку

1.1. Платниками земельного податку є:

       1.1.1 власники земельних ділянок, земельних часток (паїв);

 • землекористувачі.
 1. Об’єкти оподаткування земельним податком

2.1. Об’єктами оподаткування земельним податком є:

2.1.1. земельні ділянки, які перебувають у власності або користуванні;

2.1.2. земельні частки (паї), які перебувають у власності.

 1. База оподаткування земельним податком

3.1. Базою оподаткування земельним податком є:

3.1.1. нормативна грошова оцінка земельних ділянок з урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного відповідно до порядку, встановленого цим Положенням;

3.1.2. площа земельних ділянок, нормативну грошову оцінку яких не проведено.

 1. Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

4.1 Встановити  ставки  земельного податку за земельні ділянки , які  перебувають  у власності та  користуванні фізичних і юридичних  осіб, нормативну  грошову оцінку ,яких  проведено, у таких  розмірах від їх нормативної оцінки :

4.1.1 за землі житлової і громадської  забудови для будівництва і обслуговування  житлових будинків, господарських  будівель і споруд    ( присадибні ділянки) – 0,05 відсотка;

4.1.2 за землі житлової і громадської  забудови , які  використовуються  в комерційних цілях для  здійснення  підприємницької діяльності   та перебувають:  у власності  1 % ; у постійному користуванні  5%,

4.1.3. за землі промисловості,зв’язку ,енергетики, транспорту  та іншого призначення  на рівні 3 відсотки нормативної грошової оцінки;                                                                                                                                                                                            

4.1.4.   Землі  сільськогосподарського призначення  за  сільськогосподарські  угіддя  - в межах  населених пунктів  та передані  у власність  для ведення   особистого  селянського  господарства – 0,5 відсотка ;

4.1.5  Земельні ділянки ,які перебувають  у постійному користуванні  суб’єктів  господарювання  державної  та комунальної  власності :

- для  земель промисловості , зв’язку, енергетики, транспорту та іншого  призначення  1 відсоток від нормативної  грошової оцінки;

-  для  сільськогосподарських угідь  0, 1 відсотка від нормативної  грошової оцінки ( крім угідь – господарські будівлі та двори)

4.1.6 Встановити  ставки  земельного податку за земельні  ділянки іншого цільового  призначення , розташовані в межах  населених пунктів, нормативну грошову  оцінку яких  проведено, у розмірі 3,0 відсотка від  нормативної  грошової .

 1. Ставки земельного  податку  за земельні ділянки  нормативну  оцінку  яких  не проведено  (  незалежно  від  місце розташування)

5.1 Встановити  ставки  земельного податку за земельні  ділянки ,які  перебувають у власності  та користуванні  фізичних і юридичних осіб  ( крім  державної  та комунальної  власності) у таких розмірах від нормативної оцінки  одиниці площі  ріллі  по  Херсонській області (  незалежно  від  місце розташування)

5.1.1 за  сільськогосподарські  угіддя  0,1 відсотка ( крім угідь – господарські будівлі та двори)

5.1.2 за несільськогосподарського призначення, а саме  під  господарськими  будівлями  та дворами  - 3,0 відсотка.

5.2 Встановити  ставки  земельного податку за земельні  ділянки,які  перебувають у постійному користуванні  суб’єктів господарювання    державної,  та комунальної  у таких розмірах від нормативної оцінки  одиниці площі  ріллі  по  Херсонській області   (  незалежно  від  місце розташування)

5.2.1  землі промисловості , зв’язку ,енергетики, транспорту  та іншого  призначення 1 %

5.2.2. за  сільськогосподарські  угіддя  0,1 відсотка.

5.3 Встановити  ставки  земельного податку за земельні  ділянки іншого цільового  призначення , розташовані за межами  населених пунктів, нормативну грошову  оцінку яких не проведено, у розмірі 3,0 відсотка від  нормативної  грошової оцінки площі  ріллі  по  Херсонській області.

 1. Порядок обчислення плати за землю

6.1. Підставою для нарахування земельного податку є дані державного земельного кадастру.

Центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну політику у сфері земельних відносин та у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно у сфері будівництва щомісяця, але не пізніше 10 числа наступного місяця, а також за запитом відповідного контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки подають інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

6.2. Платники плати за землю (крім фізичних осіб) самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями. Подання такої декларації звільняє від обов’язку подання щомісячних декларацій. При поданні першої декларації (фактичного початку діяльності як платника плати за землю) разом з нею подається довідка (витяг) про розмір нормативної грошової оцінки земельної ділянки, а надалі така довідка подається у разі затвердження нової нормативної грошової оцінки землі.

6.3. Платник плати за землю має право подавати щомісяця звітну податкову декларацію, що звільняє його від обов’язку подання податкової декларації не пізніше 20 лютого поточного року, протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

6.4. За ново відведені земельні ділянки або за новоукладеними договорами оренди землі платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за звітним.

У разі зміни протягом року об’єкта та/або бази оподаткування платник плати за землю подає податкову декларацію протягом 20 календарних днів місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися такі зміни.

6.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку визначеному статтею 58 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником - починаючи з місяця, в якому у нового власника виникло право власності.

У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

6.6. Юридична особа зменшує податкові зобов’язання із земельного податку на суму пільг, які надаються фізичним особам відповідно до пункту 8.1 пункту 8 цього Положення за земельні ділянки, що знаходяться у їх власності або постійному користуванні і входять до складу земельних ділянок такої юридичної особи.

Такий порядок також поширюється на визначення податкових зобов’язань із земельного податку юридичною особою за земельні ділянки, які відведені в порядку, встановленому Законом України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні” для безоплатного паркування (зберігання) легкових автомобілів, якими керують інваліди з ураженням опорно-рухового апарату, члени їх сімей, яким відповідно до порядку забезпечення інвалідів автомобілями передано право керування автомобілем, та законні представники недієздатних інвалідів або дітей-інвалідів, які перевозять інвалідів (дітей-інвалідів) з ураженням опорно-рухового апарату.

 1. Особливості оподаткування платою за землю

7.1. Особливості оподаткування платою за землю встановлюються статтею 284 Податкового кодексу України зі змінами і доповненнями.

7.2. Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому втрачено це право.

7.3. Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних підставах з урахуванням при будинкової території. Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел фінансування.

 1. Податковий період для плати за землю

8.1. Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний    

 рік.

8.2. Базовий податковий (звітний) рік починається 1 січня і закінчується 31 грудня того ж року (для новостворених підприємств та організацій, а також у зв'язку із набуттям права власності та/або користування на нові земельні ділянки може бути меншим 12 місяців).

 1. Строк сплати плати за землю

9.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою.

У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

9.2. Облік фізичних осіб - платників податку і нарахування відповідних сум проводяться щороку до 1 травня.

9.3. Податкове зобов’язання щодо плати за землю, визначене у податковій декларації на поточний рік, сплачується рівними частками власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.4. Податкове зобов’язання з плати за землю, визначене у податковій декларації, у тому числі за нововідведені земельні ділянки, сплачується власниками та землекористувачами земельних ділянок за місцезнаходженням земельної ділянки за податковий період, який дорівнює календарному місяцю, щомісяця протягом 30 календарних днів, що настають за останнім календарним днем податкового (звітного) місяця.

9.5 Податок фізичними особами сплачується протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

9.6. При переході права власності на будівлю, споруду (їх частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані такі будівлі, споруди (їх частини), з урахуванням прибудинкової території сплачується на загальних підставах з дати державної реєстрації права власності на таку земельну ділянку.

9.7. У разі надання в оренду земельних ділянок (у межах населених пунктів), окремих будівель (споруд) або їх частин власниками та землекористувачами податок за площі, що надаються в оренду, обчислюється з дати укладення договору оренди земельної ділянки або з дати укладення договору оренди будівель (їх частин).

 

Селищний голова                                                              О. Б.  Фатєєв

 

 

 

 

 

                                                                                                             Додаток 2

                                                                                                              до рішення селищної ради

                                                                                                                  від                №

Застосування пільг по сплаті земельного податку

Відповідно до ст.  281  Податкового кодексу  України  від сплати  податку звільняються   фізичні особи:

 а) інваліди першої і другої групи;

б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

в) пенсіонери (за віком);

г) ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;

д) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

 Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом 8.1 цього Положення, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

а) для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

б) для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) – не більш як 0,15 гектара;

в) для будівництва індивідуальних гаражів – не більш як 0,01 гектара;

г) для ведення садівництва – не більш як 0,12 гектара.

 Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

 Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб Від сплати податку звільняються:

а) Дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади  незалежно  від форм власності і джерела фінансування, заклади культури, науки, освіти,  охорони  здоров'я, соціального  захисту фізичної культури та спорту, водного  господарства, які повністю утримуються  за рахунок  коштів  державного  або  місцевих бюджетів.

б) Органи  державної  влади та органи  місцевого  самоврядування.

 Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню земельним податком

 Не сплачується земельний податок за:

а) землі сільськогосподарських угідь, що перебувають у тимчасовій консервації або у стадії сільськогосподарського освоєння;

б) землі дорожнього господарства автомобільних доріг загального користування - землі під проїзною частиною, узбіччям, земляним полотном, декоративним озелененням, резервами, кюветами, мостами, штучними спорудами, тунелями, транспортними розв'язками, водопропускними спорудами, підпірними стінками, шумовими екранами, очисними спорудами і розташованими в межах смуг відведення іншими дорожніми спорудами та обладнанням, а також землі, що знаходяться за межами смуг відведення, якщо на них розміщені споруди, що забезпечують функціонування автомобільних доріг.

в) земельні ділянки кладовищ, крематоріїв та колумбаріїв;

г) земельні ділянки, надані для будівництва і обслуговування культових та інших будівель, необхідних для забезпечення діяльності релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку.

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

 

Проект рішення Комишанської селищної ради

«Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,

що розташоване на території Комишанської селищної ради»

 

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Комишанської  ради «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що розташоване на території  м.Херсона» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, відповідно до статей 7, 10, 266 Податкового кодексу України.

 

 1. Проблема, яку планується розв’язати

 

В Україні з 1 січня 2013 року діє норма Податкового кодексу щодо запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Відповідно до Податкового кодексу  України та Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міські ради в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення податків і зборів.

З прийняттям Закону України від  28.12.2014 № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи», Закон  України "Про внесення змін до Податкового кодексу і деяких законодавчих актів України про забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році" 
виникає необхідність розробки нормативно-правового акта, що забезпечуватиме виконання даного закону в частині  визначення ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; елементів податку,пільг з податку, що сплачується з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України тощо.

У разі не встановлення селищної радою податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зазначений податок буде справлятися із застосуванням мінімальної ставки. Враховуючи, що місцеві податки і збори у повному обсязі зараховуються до місцевих бюджетів, своєчасність запровадження податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки та визначення розміру ставки податку є важливим заходом поповнення селищного  бюджету.

           

 1. Цілями регулювання є:

 

 • виконання норм чинного законодавства;
 • встановлення фіксованих ставок податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
 • визначення елементів податку;
 • забезпечення надходження коштів до селищного бюджету.

 

 1. Визначення та оцінювання усіх прийнятних  альтернативних способів досягнення зазначених цілей

 

У ході пошуку альтернативних способів досягнення встановлених цілей доцільно розглянути такі можливості:

- пропозиція відмови від введення в дію запропонованого акта;

- здійснення регулювання нормативним актом іншого органу;

- введення в дію запропонованого акта.

Відмова від введення в дію запропонованого регуляторного акта призведе до виникнення непорозумінь між платниками податків та органами державної податкової служби щодо порядку справляння місцевих податків  на території Комишанської селищної ради, створить небажану соціальну напругу у суспільстві, спричинить виникнення правової колізії.

 

Здійснення регулювання нормативним актом іншого органу не є можливим у зв’язку з тим, що право самостійно встановлювати і визначати порядок сплати місцевих податків, відповідно до чинного законодавства, належить Херсонській міській раді шляхом прийняття відповідного рішення.

 

Третя альтернатива введення в дію запропонованого акта є єдиним шляхом досягнення встановлених цілей.

Безумовність обраного виду правового регулювання ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) Комишанської селищної ради для виконання на території селищ, що передбачено статтею 144 Конституції України, статтею 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та статтею 4 Податкового кодексу України.

 

 1. Механізм розв'язання проблеми

 

            Механізм дії запропонованого регуляторного акта спрямований на безпосереднє розв’язання проблеми – виконання вимог діючого законодавства.

Згідно Податкового кодексу України до повноважень місцевих рад належить прийняття рішення про встановлення місцевих податків та зборів. Зробити це можливо за рахунок прийняття відповідного рішення. Тому вирішення проблеми щодо врегулювання питань   справляння  місцевих  податків  на  території  Комишанської селищної ради пропонується шляхом прийняття рішення Комишанської селищної ради «Про податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, що розташоване на території Комишанської селищної ради».

Запропонований спосіб досягнення цілей є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

Після прийняття зазначеного рішення, акти Комишанської селищної ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства.

 

 1. Обґрунтування можливостей досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта 

 

Можливість досягнення встановлених цілей  у разі прийняття зазначеного рішення є цілком реальною та обґрунтованою, у зв’язку з тим, що метою розробки проекту рішення є цілеспрямоване вирішення проблеми. Рішення буде запроваджено на належному рівні і підлягатиме обов’язковому виконанню органами місцевого самоврядування, органами державної податкової служби та платниками місцевих податків.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх чинників, таких як прийняття змін та доповнень до чинного законодавства в цій сфері. У подальшому внесення змін до рішення, яке регламентує механізм справляння місцевого податку, можливе у разі зміни діючого законодавства України або виникнення необхідності у нормативному врегулюванні певних правовідносин.

Реалізація запропонованого нормативно-правового акта не потребує додаткових матеріальних витрат.

        Очікувані наслідки дії запропонованого акта не передбачають нанесення шкоди суб'єктам господарювання.

       

 1. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

 

Витрати

Вигоди

 

Сфера інтересів органів місцевого самоврядування

Часові витрати спеціалістів виконавчих органів селищної ради на розробку проекту регуляторного акта

Нормативні акти Комишанської ради з питань оподаткування відповідатимуть вимогам чинного законодавства

Витрати, пов’язані з інформуванням суб’єктів господарювання та громадян про впровадження нового регуляторного акта

Збільшення суми надходжень до селищного  бюджету


Сфера інтересів суб’єктів господарювання

Витрати на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Забезпечення прозорого механізму справляння податку


Сфера інтересів громадян

Витрати на сплату податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Можливість реалізації виконавчими органами селищної ради соціальних заходів за рахунок додаткових надходжень до селищного бюджету

 

Негативні результати прийняття регуляторного акта відсутні.

 

 1. Обґрунтування  строку чинності регуляторного акта

 

Строк дії запропонованого регуляторного акта необмежений, у зв’язку із можливістю внесення до нього змін або його відміни у разі зміни чинного законодавства України з цього питання.

 

 1. Показники результативності регуляторного акта

 

Показники результативності дії рішення Комишанської селищної ради не можуть бути виражені у числовій формі у зв’язку з тим, що метою розробки даного акта є виконання вимог чинного законодавства.

До показників результативності дії акта можна віднести розмір надходжень від податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, до селищного бюджету.

Дія рішення поширюється на платників місцевих податків на території селищ Комишанської селищної ради , визначити кількість яких на даний час неможливо.

Розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог рішення, визначаються ставками податку в залежності від наявного майна та пільг, а також часом, необхідним для проведення бухгалтерських операцій.

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, що:

а) ознайомляться із зазначеним рішенням в інформаційному бюлетені «Прямо в руки» та на офіційному сайті Клмишанськоїс селищної ради та її виконавчих органів www.ksr.ks.ua, у відповідності до частини 5 статті 12 Закону України від 11.09.2003 №1160-IV «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

б) отримають регуляторний акт за запитами від Комишанської селищноїради.

 

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта:

 

Для відстежень результативності буде застосовано аналіз даних бюджетної та податкової звітності.

Після прийняття регуляторного акта, до набрання ним чинності, з метою оцінки стану суспільних відносин, на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься базове відстеження результативності дії акта.

Не пізніше двох років після набрання чинності регуляторним актом, з метою оцінки ступеня досягнення цим актом визначених цілей, буде здійснене повторне відстеження результативності дії акта.

Кожні три роки з моменту виконання заходів щодо проведення повторного відстеження результативності дії акта, при умові його чинності, проводитиметься періодичне відстеження результативності цього акта.

 

 

 

Селищний голова                                                     О.Б.Фатєєв

 

 

 

 

КОМИШАНСЬКА   СЕЛИЩНА    РАДА

Комсомольського     району

м.   Херсона

_____ сесії елищної  ради  ____  скликання

Р І Ш Е Н Н Я

смт. Комишани

 

 

від _______ року                                                                         № проект

 

 

Про податок на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки,

що розташоване на території

Комишанської селищної ради

 на 2017 рік

 

 

З  метою  забезпечення  надходжень до селищного бюджету  зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, керуючись статтями 7, 10, 266 Податкового кодексу України, Закону України «Про засади державної регуляторної поліки у сфері господарської діяльності», керуючись пунктом 24 частини першої статті 26,  частиною першою статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1.           Встановити  на території Комишанської селищної ради податок на нерухоме майно ,відмінене від земельної ділянки.

2. Визначити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в розмірах, наведених у додатку 1 до цього рішеня.

 3. Визначити  площі об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи-платника податку, на які зменшується база оподаткування, у розмірах, наведених у додатку 2 до цього рішення.

  4. Визначити пільги з податку, що сплачується з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, релігійних організацій України, наведені у додатку 3 до цього рішення.

             5.Визначити елементи   податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки наведені у додатку  4 до цього рішення.

             6.Рішення набуває чинності з 01.01.2017 року.

             7.Встановити,що з моменту набуття чиності даним рішенням , рішення Комишанської селищної ради   від 30.06.2015 № 597 втрачає чинність.

          8.  Висвітлити  у засобах  масової   інформації  зміст даного  рішення.

          9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію мандатну, з питань депутатської діяльності,регулярної політики, з питань  планування фінансів, бюджету та соціально-еконмічного розвитку

 (Макусинська С.А)

 

 

Селищний  голова                                                                        Фатєєв О.Б

 

 

 

                                                                                                                                   Додаток 1

                                                                                                                  до рішення селищної ради

                                                  Розміри ставок  податку на нерухоме майно,

відмінне від земельної ділянки

 

Вид об’єкта нерухомості що підлягає оподаткуванню

Обєкти опадаткування

Ставки податку

Фізичні особи

Юридичні особи

(у тому числі нерезиденти)

Житлова

для квартири /квартир /та або житлового будинку /будинків

1%

1%

       Нежитлова

 

Будівлі ,приміщення ,що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду

0,5%

1%

    Нежитлова

 

Господарські ( присадибні)будівлі – допоміжні ( нежитлові )приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо.

0

0

 

Селищний голова                                                                                  Фатєєв О.Б

 

Додаток 2

до рішення селищної ради

 

 

Пільгові площі

об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток,

що перебувають у власності фізичної особи-платника податку,

на які зменшується база оподаткування

 

 

№ з/п

Тип об’єкта/об’єктів

житлової нерухомості

 

Площа, що не підлягає оподаткуванню,

кв. м

 

1.           

Квартира/квартири незалежно від їх кількості

 

60

2.           

Житловий будинок/будинки незалежно від їх кількості

 

 

120

 

3.           

Різні типи об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх частки (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток)

 

180

 

 

Селищний голова                                      Фатєєв  О.Б

 

 

Додаток 3

до рішення селищної ради

 

Пільги з податку,

що сплачується з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості,

які перебувають у власності фізичних осіб*

 

з/п

Категорії платників податку, які звільнені від сплати податку

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1.              

Учасники антитерористичної операції

 

2.              

Релігійні організації України, статут (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, об’єкти яких використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями)

 

3.              

Учасники війни

4.              

Учасники бойових дій

5.              

Інваліди війни

 

*   пільги встановлюються для одного об’єкта нерухомості, незалежно від площі, у тому числі його часток

 

 Селищний голова                                                            Фатєєв О.Б

 

 

Додаток:4

 до рішення селищної ради  

 

Елементи податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

 

1. Платники податку

 

1.1. Платниками податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які є власниками об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості.

1.2. Визначення платників податку в разі перебування об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб:

а) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку;

б) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі, платником податку є одна з таких осіб-власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

в) якщо об’єкт житлової та/або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і поділений між ними в натурі, платником податку є кожна з цих осіб за належну їй частку.

 

2. Об’єкт оподаткування

 

2.1. Об’єктом оподаткування є об’єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

2.2. Будівлі, віднесені до житлового фонду, поділяються на такі типи:

а) житловий будинок будівля капітального типу, споруджена з дотриманням вимог, установлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання. Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки квартирного типу різної поверховості. Житловий будинок садибного типу   житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

б) прибудова до житлового будинку частина будинку, яка розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін і має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

в) квартира ізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

г) котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

ґ) кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах ізольовані помешкання в квартирі, в якій мешкають двоє чи більше квартиронаймачів;

д) садовий будинок будинок для літнього (сезонного) використання, який у питаннях нормування площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

е) дачний будинок житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку;

2.3. Об’єкти нежитлової нерухомості будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду. У нежитловій нерухомості виділяють:

а) будівлі готельні – готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, будинки відпочинку;

б) будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей;

в) будівлі торговельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

г) гаражі гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

ґ) будівлі промислові та склади;

д) будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки);

е) господарські (присадибні) будівлі – допоміжні (нежитлові) приміщення, до яких належать сараї, хліви, гаражі, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо;

є) інші будівлі.

2.4. Не є об’єктом оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (або в їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначених законом, у тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість, не придатна для проживання, в тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням Комишанської селищної ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств.

 

3. База оподаткування

 

3.1. Базою оподаткування є загальна площа об’єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

3.2. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, які перебувають у власності фізичних осіб, обчислюється контролюючим органом на підставі даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що безоплатно надаються органами державної реєстрації прав на нерухоме майно, та/або на підставі оригіналів відповідних документів платника податків, зокрема документів на право власності.

3.3. База оподаткування об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності юридичних осіб, обчислюється такими особами самостійно, виходячи із загальної площі кожного окремого об’єкта оподаткування, на підставі документів, що підтверджують право власності на такий об’єкт.

 

4. Пільги зі сплати податку

 

4.1. Пільги зі сплати податку встановлені у додатку 2 та 3 до цього рішення.

Комишанська селищна рада може збільшувати граничну межу житлової нерухомості, на яку зменшується база оподаткування, встановлений  підпунктом  266.4.1 ,ст.266  Податкового Кодексу України.

Пільги з податку, що сплачується на території Комишанської селищної ради з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються, виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

4.2. Пільги з податку, що сплачується на території Комишанської селищної ради  з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

а) об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням Комишанської селищної ради;

б) об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

4.3.Пільги з податку, що сплачується на території Комишанської селищної ради з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються в залежності від майна, яке є об’єктом оподаткування.

4.4.Виконавчий орган Комишанської селищної ради до 01 лютого поточного року подає до контролюючого органу за місцемзнаходження об’єкта житлової / нежитлової нерухомості відомості стосовно пільг, наданих Комишанської селищною радою відповідно до додатку 3 даного рішення.

4.5. Рішення про встановлення пільг за відповідними зверненнями приймається на сесії Комишанської селищної ради за рекомендацією профільної комісії.

 

5. Ставка податку

 

Ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 01 січня звітного ( податкового ) року , за 1 кв.м бази оподаткування для всіх місць розташування ( зональності) у розмірі, встановленому  у додатку 1 до цього ріщення.

6. Податковий період

 

Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року.

 

7. Порядок обчислення суми податку

 

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, та пільги встановленні Комишаською селищною радою   з неоподатковуваної площі таких об’єктів  та відповідної ставки податку;

б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів «а» або «б» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та пільги встановленні Комишанською селищною радою  з неоподатковуваної площі таких об’єктів  та відповідної ставки податку;

в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється, виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту «в» підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та пільги Комишанською селищною радою  з неоподатковуваної площі таких об’єктів  та відповідної ставки податку;

г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів «б» і «в» цього пункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості.

7.2. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості, виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 

8. Строк та порядок подання звітності про обчислення та сплату податку.

 

8.1. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку, обчисленого згідно з підпунктом 266.7.1 пункту 266.7 статті 266 Податкового кодексу України, та відповідні платіжні реквізити, зокрема, органів місцевого самоврядування за місцезнаходженням кожного з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, надсилаються (вручаються) платнику податку контролюючим органом за місцем його податкової адреси (місцем реєстрації) до 01 липня року, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком).

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості податок сплачується фізичною особою-платником, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

Контролюючі органи за місцем проживання (реєстрації) платників податку в десятиденний строк інформують відповідні контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості про надіслані (вручені) платнику податку податкові повідомлення-рішення про сплату податку в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.

Нарахування податку та надсилання (вручення) податкових повідомлень-рішень про сплату податку фізичним особам - нерезидентам здійснюють контролюючі органи за місцезнаходженням об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності таких нерезидентів.

8.2. Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

а) об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

б) розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

в) права на користування пільгою зі сплати податку;

г) розміру ставки податку;

ґ) нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

8.3. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щоквартально, у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу, подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку податку, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна, станом на перше число відповідного кварталу, в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

8.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму податку станом на 01 січня звітного року і до 20 лютого цього ж року подають контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта/об’єктів оподаткування декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками поквартально.

Щодо новоствореного (нововведеного) об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості декларація юридичною особою - платником подається протягом 30 календарних днів з дня виникнення права власності на такий об’єкт, а податок сплачується, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на такий об’єкт.

 

9. Порядок обчислення сум податку в разі зміни власника об’єкта оподаткування податком

 

9.1. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного власника до іншого протягом календарного року, податок обчислюється для попереднього власника за період з 01 січня цього року до початку того місяця, в якому він втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а для нового власника починаючи з місяця, в якому виникло право власності.

9.2. Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.

 

10. Порядок сплати податку

 

Податок сплачується за місцем розташування об’єкта/об’єктів оподаткування і зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного кодексу України.

Фізичні особи можуть сплачувати податок у сільській та селищній місцевості через каси сільських (селищних) рад за квитанцією про прийняття податків.

 

11. Строки сплати податку

 

Податкове зобов’язання за звітний рік з податку сплачується:

а) фізичними особами протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення;

б) юридичними особами авансовими внесками щокварталу, до 30 числа місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній податковій декларації.

 

  

 

Селищний голова                                                                  Фатєєв О.Б